มทร.ล้านนา ต้อนรับอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการด้านวิศวกรรม

Spread the love

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 รองศาสตราจารย์ ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ให้การต้อนรับนายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมคณะ ในการประชุมบูรณาการความร่วมมือเครือข่าย การส่งเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ตามแนวคิดการขับเคลื่อนประเทศไปด้วยกัน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร C1 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด)

ในการนี้ได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการด้านวิศวกรรม ดังนี้

  • ห้องปฏิบัติการ Meterial Testing นำเสนอโดย ผศ.ดร.นิวัตร มูลปา
  • ห้องปฎิบัติการ หน่วยวิจัยสนามไฟฟ้าประยุกต์ในงานวิศวกรรม นำเสนอโดย รศ.ดร.พาณิช อินต๊ะ
  • ห้องปฏิบัติการ หน่วยวิจัยพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทน นำเสนอโดย ดร.ธีระศักดิ์ สมศักดิ์
  • ห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยพัฒนาทดสอบผลิตภัณฑ์ ระบบขนส่งทางราง นำเสนอโดย ผศ.ดร.แมน ตุ้ยแพร่

สำหรับการประชุมดังกล่าวฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากับกรมวิทยาศาสตร์บริการ เพื่อให้บริการด้านการควบคุมคุณภาพมาตรฐาน เครื่องมือวัดแก่ภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนผู้ประกอบการรายย่อยในภาคธุรกิจ ควบคู่กับการสร้างโอกาสให้นักวิชาการ อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

เรื่องมาใหม่
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
มทร. ล้านนา ปรับแผนการเรียนรับโควิด-19 เปิดเรียนออนไลน์เต็มรูปแบบถึงสิ้นเทอม
มทร.ล้านนา นำนักศึกษาตะลุยค่ายอาสาพัฒนา “เมล็ดพันธุ์จิตอาสา”
คณะวิศวะ มทร.ล้านนา จับมือ Festo และ คูก้า เปิด Hub the Trainer ด้านหุ่นยนต์เคลื่อนที่ผลิตกำลังคนสู่ EEC
มทร.ล้านนา ต้อนรับปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เยี่ยมชมศูนย์วิจัยและห้องปฏิบัติการด้านวิศวกรรม
มทร.ล้านนา คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประกวดกระทงใหญ่ยี่เป็งเชียงใหม่ 2563
มทร.ล้านนา โชว์ผลงาน QR CLICK มุมมองความคิด ต่อยอดธุรกิจ เพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยบรรจุภัณฑ์