วันเสาร์, 19 มิถุนายน 2564

มทร.ล้านนา ต้อนรับอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการด้านวิศวกรรม

Spread the love

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 รองศาสตราจารย์ ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ให้การต้อนรับนายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมคณะ ในการประชุมบูรณาการความร่วมมือเครือข่าย การส่งเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ตามแนวคิดการขับเคลื่อนประเทศไปด้วยกัน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร C1 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด)

ในการนี้ได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการด้านวิศวกรรม ดังนี้

  • ห้องปฏิบัติการ Meterial Testing นำเสนอโดย ผศ.ดร.นิวัตร มูลปา
  • ห้องปฎิบัติการ หน่วยวิจัยสนามไฟฟ้าประยุกต์ในงานวิศวกรรม นำเสนอโดย รศ.ดร.พาณิช อินต๊ะ
  • ห้องปฏิบัติการ หน่วยวิจัยพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทน นำเสนอโดย ดร.ธีระศักดิ์ สมศักดิ์
  • ห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยพัฒนาทดสอบผลิตภัณฑ์ ระบบขนส่งทางราง นำเสนอโดย ผศ.ดร.แมน ตุ้ยแพร่

สำหรับการประชุมดังกล่าวฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากับกรมวิทยาศาสตร์บริการ เพื่อให้บริการด้านการควบคุมคุณภาพมาตรฐาน เครื่องมือวัดแก่ภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนผู้ประกอบการรายย่อยในภาคธุรกิจ ควบคู่กับการสร้างโอกาสให้นักวิชาการ อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
รศ.ลิปิกร เปิดโลกทัศน์เรียนรู้ “ลายคำน้ำแต้มบนผ้าไหม” ให้ นศ.วิชาศิลปะไทย มทร.ล้านนา ได้เสริมความรู้
มทร.ล้านนา ลงนาม MOU กับ วว. เพื่อร่วมกันทดสอบผลิตภัณฑ์สนับสนุนการป้องกันเชื้อโควิด-19
เครือข่าย SMEs เยี่ยมชม ศูนย์ทดสอบฯ มทร.ล้านนา
นศ.วิศวะฯ มทร.ล้านนา ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ให้ จนท.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว พร้อมรับสถานการณ์ไฟป่า
มทร. ล้านนา ปรับแผนการเรียนรับโควิด-19 เปิดเรียนออนไลน์เต็มรูปแบบถึงสิ้นเทอม
มทร.ล้านนา นำนักศึกษาตะลุยค่ายอาสาพัฒนา “เมล็ดพันธุ์จิตอาสา”