วันพุธ, 8 ธันวาคม 2564

สำนักงานชลประทานที่ 1 ต้อนรับเลขาฯ ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ติดตามโครงการแก้มลิงพื้นที่แม่แตง

Spread the love

สำนักงานชลประทานที่ 1 ให้การต้อนรับนายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พร้อมคณะ ในการติดตามการดำเนินงานโครงการนโยบายและโครงการที่ได้รับอนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

5 พฤศจิกายน 2563 : นายสุดชาย พรหมมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 นายเฉลิมเกียรติ อินทกนก ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการส่วน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 1 ให้การต้อนรับ นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พร้อมคณะ ในการติดตามการดำเนินงานโครงการนโยบายและโครงการที่ได้รับอนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 และวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ทั้งนี้ได้รับฟังบรรยายสรุปประวัติความเป็นมาของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง โครงการแก้มลิงระยะที่ 2 และแผนการบริหารจัดการน้ำพืชฤดูแล้งปี 2563/64 ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

โครงการแก้มลิงที่อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตงเกิดขึ้นจากนโยบายของ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีข้อสั่งการให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและกรมชลประทานร่วมกันวางแผนงานการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง โดยการนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการแก้ไข และมีเป้าหมายเพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำสำรองจำนวน 3.720 ล้านลูกบาศก์เมตร ให้ใช้พื้นที่ของส่วนราชการในเขตทหารและโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ขุดเป็นแก้มลิงสำหรับเก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งและจัดการจราจรทางน้ำ บรรเทาปัญหาอุทกภัยในเขตเมืองเชียงใหม่ในช่วงฤดูฝน เป็นแหล่งผลิตน้ำประปา สำหรับการอุปโภค บริโภค และสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตลอดจนช่วยลดปริมาณน้ำหลากในแม่น้ำปิง โดยการผันน้ำจากลำน้ำแม่แตงเข้าแก้มลิงตามศักยภาพ หลังจากนั้นเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ดูโครงการแก้มลิงบริเวณโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง พร้อมให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนและพบปะเกษตรกลุ่มผู้ใช้น้ำต่อไป

เรื่องมาใหม่
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
คลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่พบผู้ติดเชื้อพุ่งสูงถึง 172 ราย และมีคลัสเตอร์ย่อยที่เชื่องโยงกับตลาดเมืองใหม่แล้ว 10 คลัสเตอร์
(มีคลิป) พ่อค้าแม่ค้าในตลาดวโรรส เชียงใหม่ แตกตื่น งูเหลือมยักษ์เลื้อยพันสายไฟฟ้าแรงสูงกลางตลาด
กองกำลังผาเมืองยึดฝิ่นดิบพื้นที่แม่อาย ได้ 64 กก. เตรียมขยายผลจับกุมผู้เกี่ยวข้อง
แรงงานเก็บลำไยต้องขึ้นทะเบียนให้เสร็จภายใน 1 ส.ค. 64 ต้องตรวจหาเชื้อโควิดทุกคน
มทร.ล้านนา ส่งเสริม “ห้อม” ชนเผ่าลาหู่ซี อำเภอพร้าว สู่อาชีพที่ยั่งยืน
เชียงดาว ระดมกวาดล้างอาชญากรรม บ่อนพนัน และยาเสพติดในพื้นที่