วันอาทิตย์, 20 มิถุนายน 2564

เชียงใหม่ เปิดแล้ว แผนที่สีแดง-หลือง คนติดโควิดเกือบทั้งจังหวัด ขอความร่วมมือทุกฝ่ายป้องกันอย่างเต็มที่

Spread the love

วันที่ 15 เม.ย. 64 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ (ฉบับที่ 4) เรื่อง มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกที่ 3 ด้วยปรากฎว่าเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน2564 เป็นต้นมานั้น จากการสอบสวนโรคพบว่า โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กำลังระบาดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็น สายพันธุ์อังกฤษ มีการกลายพันธุ์ในส่วนที่จับของพื้นผิว คือ จับได้ง่าย แพร่พันธุ์ได้ง่าย เพิ่มจำนวนง่าย และปริมาณมาก และพบว่ามีการระบาดในสถานบันเทิง กิจกรรมรวมคนจำนวนมาก หรือการจัดเลี้ยงสังสรรค์ในพื้นที่ปิดและแออัด โดยในขณะนี้พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นจำนวนมาก

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่พิจารณาแล้ว เห็นว่า เพื่อเป็นการยกระดับมาตรการในการป้องกันโรคทั้งจังหวัด โดยความร่วมมือของประชาชน อันจะช่วยลดจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันลงให้เร็วที่สุด ดังนั้น ในคราวประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 43/2564 เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2564 จึงมีมติเห็นชอบให้ขอความร่วมมือจากประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้

  1. งดจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมากที่ไม่จำเป็น เช่น การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ทั้งในระดับ ชุมชนและระดับครอบครัว กิจกรรมชุมนุมอื่นๆ เป็นต้น
  2. งดการเดินทางเข้ามาในพื้นที่เสี่ยง ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้สำนักงนสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดทำโซนสีของอำเภอ ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคในพื้นที่ จัดทำโซนสีของตำบล หมู่บ้าน/ชุมชน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแบ่งพื้นที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลพื้นที่เสี่ยงจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน/ประธานชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคในพื้นที่
  3. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันส่วนบุคคล โดยเฉพาะการสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า การล้างมือด้วยเจลแอลกอยอล์หรือสบู่ การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล การตรวจวัดอุณหภูมิ การลงทะเบียนในแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” หลีกเลี่ยงไปยังสถานที่แออัดและเป็นสถานที่ปิด
  4. ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน/ประธานชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน ควบคุมโรคติดต่อแห่งท้องที่ ในการให้คำแนะนำ สอดส่องดูแล ให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้ออกประกาศหรือมีคำสั่งให้ถือปฏิบัติทุกมาตรการอย่างเคร่งครัด
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เมียติดโควิดอยู่ต่างประเทศ หนุ่มเชียงใหม่อารมณ์เปลี่ยว ขโมยชุดชั้นในมาสำเร็จความใคร่
ร้องเรียน “ร้านปิ้งย่าง” ย่านแม่ริม เปิดให้เล่นสนุ๊กเกอร์ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน ศปอ.แม่ริม ตรวจสอบกำชับให้เข้มปฏิบัติตามคำสั่งฯ จ.เชียงใหม่
ศปก.เมืองเชียงใหม่ ตักเตือนคลินิกเสริมความงาม ย่านเจ็ดยอดจัดเลี้ยงพนักงานวันฉลองครบรอบเปิดร้าน ฝ่าฝืนคำสั่งฯ จ.เชียงใหม่
(มีคลิป) ผาเมือง รวบ 7 เมียนมา ลักลอบเข้าไทย ผ่านชายแดนฝาง
(มีคลิป) เรือนจำกลางเชียงใหม่ ใช้ฟ้าทะลายโจรและยาฟาวิพิราเวียร์ รักษาโควิด 19 ปลอดภัยแล้ว 95% พร้อมส่งคืนพื้นที่ปลอดภัย
(มีคลิป) ไม่กลัวโควิด เชียงใหม่จับบ่อนไก่แม่ริม และตรวจวัยรุ่นรวมกลุ่มอ่างเก็บน้ำกว่า 50 คน ขณะที่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย เสียชีวิต 1 ราย