วันอังคาร, 13 เมษายน 2564

ผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ คุมเข้มอุบัติเหตุบาดเจ็บให้น้อย ลดการสูญเสียเป็นศูนย์ ช่วง 7 วันอันตรายปีใหม่

Spread the love

ผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ คุมเข้มอุบัติเหตุบาดเจ็บให้น้อย ลดการสูญเสียเป็นศูนย์ ช่วง 7 วันอันตรายปีใหม่ ย้ำชัด ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท “ชีวิต วิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการปฏิบัติงานช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจหน้าถ้ำ ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แฮ่องสอน ปฏิบัติงานช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 ช่วงควบคุมเข้มข้นระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 – 4 มกราคม 2564 พร้อมมอบสิ่งของ และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งมีภารกิจให้บริการอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชนให้ถึงที่หมายอย่างปลอดภัย และให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที ทั้งนี้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มีการตั้งจุดตรวจบูรณาการร่วมและจุดสกัดของชุมชนครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 7 อำเภอ ประกอบด้วยจุดตรวจหลัก อำเภอละ 2 จุด รวม 14 จุด จุดบริการประชาชนบนเส้นทางหลัก 10 จุด และด่านชุมชนครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 454 จุด นอกจากนี้ยังมีจุดตรวจโควิดอีก 51 จุด เพื่อให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง ภายใต้แนวคิด “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” มีเป้าหมายให้จำนวนอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บลดลงให้ได้มากที่สุด และการสูญเสียให้เป็นศูนย์

ทั้งนี้ทางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนให้มีจิตสำนึก ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท เคารพกฎกติกาการจราจร มีมารยาทในการใช้ถนนร่วมกับผู้อื่น และมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เพื่อลดความสูญเสียให้ได้มากที่สุด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
อัยการแม่สะเรียง ลงพื้นที่ศูนย์พักพิงแม่ละอูน คุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย พร้อมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือ
วิสาหกิจฯ ทุ่มแพม เปิดแล้ว ศูนย์เรียนรู้ครบวงจรปลูกกัญชาที่แม่ฮ่องสอน
วันหยุดเขื่อนโลก 4 เครือข่ายลุ่มน้ำในแม่สะเรียง จัดพิธีบวชป่า หยุดสร้างเขื่อน สืบชะตาแม่น้ำยวม-เงา
แม่สะเรียงจัดอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน บ้านท่าตาฝั่ง หมู่บ้านชายขอบสาละวิน
มท.1 เปิดโครงข่ายไฟฟ้าให้ชาวแม่สะเรียง ฮ่องสอน ได้ใช้ไฟฟ้า
ผบ.ทบ.เยี่ยมหน่วยป้องกันชายแดนสาละวิน แม่ฮ่องสอน กำชับสกัดโควิดและไฟป่า