ผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ คุมเข้มอุบัติเหตุบาดเจ็บให้น้อย ลดการสูญเสียเป็นศูนย์ ช่วง 7 วันอันตรายปีใหม่

Spread the love

ผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ คุมเข้มอุบัติเหตุบาดเจ็บให้น้อย ลดการสูญเสียเป็นศูนย์ ช่วง 7 วันอันตรายปีใหม่ ย้ำชัด ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท “ชีวิต วิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการปฏิบัติงานช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจหน้าถ้ำ ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แฮ่องสอน ปฏิบัติงานช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 ช่วงควบคุมเข้มข้นระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 – 4 มกราคม 2564 พร้อมมอบสิ่งของ และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งมีภารกิจให้บริการอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชนให้ถึงที่หมายอย่างปลอดภัย และให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที ทั้งนี้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มีการตั้งจุดตรวจบูรณาการร่วมและจุดสกัดของชุมชนครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 7 อำเภอ ประกอบด้วยจุดตรวจหลัก อำเภอละ 2 จุด รวม 14 จุด จุดบริการประชาชนบนเส้นทางหลัก 10 จุด และด่านชุมชนครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 454 จุด นอกจากนี้ยังมีจุดตรวจโควิดอีก 51 จุด เพื่อให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง ภายใต้แนวคิด “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” มีเป้าหมายให้จำนวนอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บลดลงให้ได้มากที่สุด และการสูญเสียให้เป็นศูนย์

ทั้งนี้ทางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนให้มีจิตสำนึก ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท เคารพกฎกติกาการจราจร มีมารยาทในการใช้ถนนร่วมกับผู้อื่น และมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เพื่อลดความสูญเสียให้ได้มากที่สุด

เรื่องมาใหม่
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
แม่ฮ่องสอน จัดพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว 2 พันผืน
ภัยแล้งส่อเค้ารุนแรง ชาวแม่สะเรียง ผญบ. นำราษฎร 9 หมู่บ้าน ร่วมสร้าง 3 ฝาย กักเก็บน้ำไว้ใช้
สบอ.16 แม่สะเรียง ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์หวงแหนป่า เปลี่ยนใบไม้ให้เป็นเงิน เนื่องในวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ
ทหาร นพค.36 แม่ฮ่องสอน มอบผ้าห่มกันหนาว บรรเทาความเดือดร้อนให้เด็กๆ นักเรียนบนดอยสูงในถิ่นกันดารจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ทต.แม่สะเรียง สร้างความมั่นใจ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด ล้างตลาด สร้างความมั่นใจให้ประชาชน
รีวิว เปิดรูทเส้นทางการท่องเที่ยววิถีชีวิตและธรรมชาติ (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) ทริป 3 วัน 2 คืน