วันอาทิตย์, 9 พฤษภาคม 2564

สถานการณ์รบเริ่มสงบ ราษฏรบ้านแม่สามแลบเดินทางกลับบ้าน ผวจ.แม่ฮ่องสอน เยี่ยมให้กำลังใจ

Spread the love

สถานการณ์รบเริ่มสงบ ราษฏรบ้านแม่สามแลบออกจากพื้นที่ปลอดภัยกลับบ้านหมดแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจราษฎรไทยในพื้นที่ชายแดนบ้านสามแลบและตามแนวริมฝั่งลำน้ำสาละวิน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ระบุ คาดการประมาณ 1 อาทิตย์ หากสถานการณ์สู้รบสงบจะเร่งดำเนินการเปิดพื้นที่ให้ราษฏรได้ใช้ชีวิตตามปกติ

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อม พันเอกสุจินต์ ทรัพย์สิน ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 7 พันเอกสมรรถชัย แปงสาย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 พร้อมคณะ ลงพื้นที่พบปะ พูดคุย ทำความเข้าใจ และให้กำลังใจราษฎรชาวบ้านแม่สามแลบ ที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบในฝั่งเมียนมา โดยได้อพยพมายังโรงเรียนบ้านห้วยกองก้าด ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน นับตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2564 ปัจจุบันบางส่วนได้ไปพักอาศัยในบ้านญาติ บางส่วนกลับเข้าไปยังที่พักของตนเอง โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงให้ความช่วยเหลือ ดูแลภายในโรงเรียนบ้านห้วยกองก้าด เน้นดูแลความปลอดภัยเป็นอันดับแรก รวมไปถึงเรื่องอาหาร น้ำดื่ม ยารักษาโรค อาคารที่พัก กระบวนการทางสาธารณสุข ซึ่งสร้างความมั่นใจให้กับได้ว่าราษฎรจะมีความเป็นอยู่ที่ดีในพื้นที่ดังกล่าว หลังจากนั้น ทางคณะผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ออกเยี่ยมพี่น้องราษฏรไทยที่อยู่ตามแนวริมฝั่งลำน้ำสาละวิน บ.แม่สามแลบ อ,สบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมมอบน้ำดื่มและเครื่องอุปโภคใหกับราษฎร์ไทยที่อยู่ในพื้นที่พักรอบางส่วน

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวอีกว่า สถานการณ์ในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านตรงข้ามบ้านแม่สามแลบ เริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดี ส่วนฝั่งตรงข้ามบ้านท่าตาฝั่ง ยังคงต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์ วันต่อวัน และ ยืนยันว่า การปฏิบัติการทางทหารในฝั่งเมียนมา ไม่มีการรุกล้ำอธิปไตยของไทยแต่อย่างใด ขณะนี้กองกำลังนเรศวรสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ แต่ยังคงควบคุมพื้นที่บ้านแม่สามแลบไม่ให้สื่อหรือบุคคลภายนอกเข้าไป และ คาดว่าประมาณ 1 อาทิตย์หากสถานการณ์ชายแดนทั้งบริเวณบ้านแม่สามแลบ ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย และ บ้านท่าตาฝั่ง อ.แม่สะเรียง คลี่คลาย เนื่องจากมีสัญญาณที่ดีในการยุติการสู้รบในฝั่งเมียนมา เจ้าหน้าที่ก็จะประชุมประเมินให้มีการเปิดพื้นที่ เพื่อให้ราษฏรได้ใช้ชีวิตตามปกติ ค้าขายทำมาหากินได้ ต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่ว่าสถานการณ์ชายแดนเป็นอย่างไร

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
แม่ลาน้อย อ่วมพายุฤดูร้อนถล่ม เสียหาย 2 หมู่บ้าน 46 หลัง
สสจ.แม่ฮ่องสอน ปิดพื้นที่ เร่งตรวจโควิดให้ชาวบ้านแม่สามแลบ และเจ้าหน้าที่ชายแดนเมียนมา 145 ราย
ร้านค้ารกร้าง ชาวบ้านแม่สามแลบ รอความหวังเปิดจุดผ่อนปรนเพื่อการค้าขาย เจอทั้งภัยสงครามและโควิด
โปรดช่วยเหลือผู้ลี้ภัยกว่าหมื่นชีวิต ริมฝั่งแม่น้ำสาละวิน แม่ฮ่องสอน ถูกผลกระทบจากสู้รบในเมียนมา
สะพานบุญครูหนึ่งช่วยพี่น้องชาวมุสลิม 50 ครอบครัว ถูกผลกระทบภัยสงครามในเมียนมา
ส่งหนังสือเตือนเมียนมา ศูนย์สั่งการชายแดนไทย-เมียนมา ไม่ให้รุกล้ำอธิปไตย