วันอาทิตย์, 20 มิถุนายน 2564

สู้รบในเมียนมาเริ่มสงบ ชาวบ้านแม่สามแลบเริ่มกลับบ้าน พร้อมอยากให้สถานการณ์กลับมาค้าขายได้เหมือนเดิมเร็ววัน

Spread the love

สถานการณ์สู้รบฝั่งเมียนมา ตรงข้าม บ้านแม่สามแลบสงบมาหลายวัน ราษฏรแม่สามแลบสมัครใจกลับบ้าน 21 คน และอยากให้สถานการณ์กลับมาค้าขายได้เหมือนเดิมเร็ววัน

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ราษฏราบ้านแม่สามแลบบางส่วนที่ตัดสินใจกลับไปบ้าน หลังสถานการณ์การสู้รบฝั่งเมียนมาตรงข้ามบ้านแม่สามแลบ ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน สงบลง นับตั้งแต่ทหาร KNU ได้ทำการโจมตีฐานพม่าซอแลท่า เมื่อวันที่ 27 เมษายน ที่ผ่านมา ได้ โพสบรรยากาศเงียบเหงา ร้านค้าปิดบ้านเรือนยังปิดเงียบ อาจยังต้องอยู่อย่างหวาดระแวง อยากให้สถานการณ์กลับมาปกติไวๆ ในส่วน พื้นที่ปลอดภัยสำหรับผู้อพยพราษฏรแม่สามแลบ บ้านห้วยกองก๊าด ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ปัจจุบันเหลืออยู่ประมาณ 152 คน

ในวันนี้ ได้มีราษฎรชาวบ้านแม่สามแลบ อีก ประมาณ 21 คน เก็บข้าวของประสงค์จะกลับเข้าไปพักอาศัยที่บ้านของตนหลังอพยพมาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยนานหลายวัน สภาพในหมู่บ้านเงียบเหงา หลายคนกลับมาบ้านแล้วแต่ก็ยังปิดบ้านเงียบอยู่แต่ในบ้าน ซึ่งส่วนหนึ่งมั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ยังควบคุมสถานการณ์ไว้ได้และยังมีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิดทั้งทหารพราน ตำรวจ และ อส.สบเมย หากเกิดสถานการณ์ไม่สงบ ก็พร้อมที่จะกลับมาในพื้นที่ปลอดภัยเหมือนเดิม ขณะที่บางส่วนยังพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยบ้านห้วยกองก๊าด ส่วนราษกรบ้านท่าตาฝั่ง 70 คน ยังคงอพยพอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยริมห้วยกองคา

Cr. สุกัลยา / รุจิรา อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
Baby Bunker โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่งเตรียม สร้างพื้นที่ปลอดภัยจากการสู้รบแนวชายแดนสู่การเรียนรู้
ชายแดนไทย-เมียนมา สงบมา 5 วัน ทพ.36 เร่งดูแลราษฎรที่ถูกผลกระทบจากสงครามเมียนมา 4 แห่ง
ทต.แม่สะเรียง เคาะประตูบ้าน – ร้านค้า รณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก
เกษตรกรแม่ฮ่องสอน สุดช้ำวอนช่วยซื้อ ฟักทองราคาตกเหลือ กิโลละ 1 – 2 บาท ยังไม่มีคนซื้อ
วันงดสูบบุหรี่โลก แม่ฮ่องสอน พัฒนาสถานที่ตลาดสดปลอดบุหรี่ ลดเสี่ยง ป้องกันโควิด19
ปศุสัตว์แม่สะเรียง เร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคปาก เท้า เปื่อย ให้โค และแพะ