วันพฤหัสบดี, 6 พฤษภาคม 2564

เชียงใหม่ประกาศยกเลิก 5 งาน ไหว้สา ทำบุญ บวงสรวง ประกวดแม่ญิงขี่รถถีบช่วงสงกรานต์

Spread the love

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดให้มีการประชุมครั้งที่ 38/2564 ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ เป็นประธานในที่ประชุม และมี นางนุสรา ยันตรโกวิท ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายดนัย สารพฤกษ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ นางสาวดาริกา เตชะวัง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำนักการศึกษา เข้าร่วมการประชุม

ที่ประชุมได้มีมติให้เทศบาลนครเชียงใหม่ปรับปรุงกิจกรรมในงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2564 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ดังนี้

▪️ ยกเลิก งานประเพณีสมโภชพระพุทธสิหิงค์ ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร (วันที่ 11 เมษายน)
▪️ ปรับเปลี่ยน กิจกรรมยอสวย ไหว้สา พระญามังราย โดยงดขบวนฟ้อน เหลือเพียงการถวายเครื่องสักการะ ณ ข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ (วันที่ 12 เมษายน)
▪️ ยกเลิก พิธีทำบุญตักบาตรครบรอบ 725 ปี การก่อตั้งเมืองเจียงใหม่ ณ ข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ (วันที่ 12 เมษายน)
▪️ ปรับเปลี่ยน พิธีขอขมาและบวงสรวงเศียรท้าวกบิลพรหมองค์มหาสงกรานต์ ณ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยจัดเป็นการภายใน (วันที่ 12 เมษายน)
▪️ ยกเลิก พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2564 ณ ข่วงประตูท่าแพ (วันที่ 13 เมษายน)
▪️ ยกเลิก พิธีเปิดงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2564 ณ ข่วงประตูท่าแพ (วันที่ 13 เมษายน)
▪️ ยกเลิก การประกวดแม่ญิงขี่รถถีบกางจ้อง รอบตัดสิน (วันที่ 13 เมษายน)
.
🔸 และเพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายการเว้นระยะห่างทางสังคม เทศบาลนครเชียงใหม่จะได้จัดให้มีการถ่ายทอดสด (Live) การประกวดเครื่องสักการะล้านนา ในวันที่ 13 เมษายน ณ ข่วงประตูท่าแพ กิจกรรม สืบฮีต สานฮอย ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ณ หน้าพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา ระหว่างวันที่ 13 – 15 เมษายน และ กิจกรรมการขนทรายเข้าวัด ณ วัดตามแนวถนนท่าแพ ในวันที่ 14 เมษายน ผ่านทางเฟซบุ๊คเพจเทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถรับชมกิจกรรมต่างๆ ได้ โดยไม่ต้องเข้าร่วมกิจกรรมด้วยตนเอง เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อโรค
.
🔹 สำหรับกิจกรรมที่ยังคงมีการจัดอยู่ เทศบาลนครเชียงใหม่จะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ อสม. ประจำจุดคัดกรอง พร้อมเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิที่สามารถบันทึกใบหน้าและมีเสียงแจ้งเตือนหากพบบุคคลที่ไม่ใส่หน้ากากอนามัย โดยเจ้าหน้าที่ และ ผู้ผ่านเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิไม่ต้องสัมผัสกับอุปกรณ์ และ เจลแอลกอฮอล์ สำหรับผู้เข้าร่วมทุกกิจกรรม และขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมกิจกรรม โปรดสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และล้างมือด้วยน้ำ หรือ เจลแอลกอฮอล์ทั้งก่อน และหลังเข้าร่วมกิจกรรม โดยเทศบาลนครเชียงใหม่จะยังคงประดับตกแต่งเมืองด้วยตุงบริเวณรอบคูเมือง และถนนสายสำคัญ แจ่งคูเมืองทั้ง 4 มุม และ ประตูเมืองต่างๆ เพื่อสร้างบรรยากาศความเป็นล้านนาให้เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และมีการติดตั้งไฟประดับบริเวณสะพานข้ามคูเมือง ตลอดจนแจ่งเมืองทั้ง 4 มุม เพื่อความสวยงาม
.
🔸 นอกจากนี้ งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง สำนักปลัดเทศบาล จะจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกลาดตระเวนรอบคูเมืองเพื่อไม่ให้มีการเล่นสาดน้ำ ประแป้ง และห้ามจำหน่ายสินค้าในพื้นที่รอบคูเมืองอย่างเด็ดขาด
.
🔹 ทั้งนี้ เทศบาลนครเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ งดการแห่ครัวทานไปยังวัดต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรค และหากจำเป็นต้องจัดกิจกรรม ควรจัดกิจกรรมกลางแจ้งในที่โล่ง งดการรวมกลุ่มกันอย่างหนาแน่น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
.
💥 หมายเหตุ – ได้แนบกำหนดการที่ปรับปรุงใหม่แล้ว และกำหนดการเดิมก่อนเปลี่ยนแปลง เพื่อให้รับทราบข้อมูลโดยทั่วกัน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
(มีคลิป) เชียงใหม่ มีผู้เสียชีวิต 2 รายจากโควิด พบคลัสเตอร์ใหม่โลตัสรวมโชค 9 คน
เชียงดาว เริ่มปฏิบัติการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง 146 ราย ปิดเส้นทางเข้า-ออก หมู่ 8 บ้านแม่อ้อใน ป้องกันโควิด 19
ฝาง กองกำลังผาเมือง จับ 2 ผู้นำพา พร้อม 11 ชาวเมียนมา ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
4-17 พ.ค. 64 “คนในห้ามออก คนนอกห้ามเข้า” 2 ตำบล ในเชียงดาวและหางดง มีผู้ติดโควิดเป็นกลุ่มก้อน
(คลิป) เชียงใหม่ ประกาศควบคุมเส้นทางเข้า-ออก ต.แม่นะ เชียงดาว และ ต.หารแก้ว หางดง พบผู้ติดเชื้อเยอะ
อำเภอหางดง ประกาศให้ ซอย 6 หมู่ 5 และหมู่ 6 ต.หารแก้ว เป็นพื้นที่สีควบคุมโควิดเข้มงวด คาดการณ์ว่าจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น