วันอาทิตย์, 17 มกราคม 2564

แม่อายถกด่วน!! ตั้งด่านเวลา 08.00 น. คัดกรองคนเข้าเชียงใหม่พรุ่งนี้ (30 พ.ย. 63)

Spread the love

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอำเภอแม่อาย ร่วมกับ สภ.แม่อาย กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 334 โรงพยาบาลแม่อาย สาธารณสุขอำเภอแม่อาย ท้องถิ่นอำเภอแม่อาย อบต.ท่าตอน ประชุมหารือมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อให้เป็นไปตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ กรณีให้อำเภอแม่อายดำเนินการคัดกรองผู้เดินทางเข้าเมือง สรุปได้ดังนี้

  1. กำหนดให้มีการตั้งจุดตรวจคัดกรอง บริเวณป้อมแสนสุข ตำบลท่าตอน
  2. กำหนดเปิดจุดตรวจฯ วันที่ 30 พ.ย. 2563 เวลา 08.00 น.
  3. การปฏิบัติหน้าที่ให้บูรณาการร่วมกันระหว่าง ฝ่ายปกครอง สภ.แม่อาย สาธารณสุขอำเภอแม่อาย กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓๔ และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน
  4. ในการปฏิบัติงานให้ดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

เรื่องมาใหม่
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
กองทัพภาคที่ 3 เร่งประชุมหาแนวแก้ไขปัญหาพื้นที่รอยต่อไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ 18 รอยต่อ
แม่แจ่ม ประชุมจัดทำแผนบริหารจัดการเชื้อเพลิงพื้นที่ไร่หมุนเวียน เพื่อเตรียมพร้อมป้องกันปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่
เชียงดาว เร่งทำแนวกันไฟ ป้องกันการลุกลามของไฟป่า ตั้งเป้าลดจุดความร้อนลงร้อยละ 25 ของปีที่ผ่านมา
ปลัดอำเภอฮอดนำกำลังดับไฟป่าในพื้นที่เขตป่าสงวน พื้นที่เสียหายกว่า 7 ไร่
ศูนย์ปฏิบัติการฯ ยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ร่วมบริจาคโลหิต จัดเก็บเลือดสำรอง สู้โควิด 19
มทร. ล้านนา ปรับแผนการเรียนรับโควิด-19 เปิดเรียนออนไลน์เต็มรูปแบบถึงสิ้นเทอม