วันศุกร์, 27 พฤศจิกายน 2563
sdsdsds

เชิญร่วมงานวัฒนธรรม “มหัศจรรย์ที่ 4 พระรอดมหาวัน เมืองลำพูน ครั้งที่ 1” ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2563 ณ วัดมหาวัน จังหวัดลำพูน  

24 ม.ค. 2020
เชิญร่วมงานวัฒนธรรม “มหัศจรรย์ที่ 4 พระรอดมหาวัน เมืองลำพูน ครั้งที่ 1” ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2563 ณ วัดมหาวัน จังหวัดลำพูน   เป็นกิจกรรม 1 ใน 10 มหัศจรรย์ล้านนาที่ลำพูน ตามปฏิทินกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน เกิดขึ้นจากมีฐานจากทุนทางวัฒนธรรม ประเพณี และอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัดลำพูน มีเป้าหมายที่จะเชื่อมโยงและดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว  กระตุ้นให้เกิดการเด