วันอังคาร, 27 ตุลาคม 2563

(คลิป) ชาวบ้านดอยหล่อ ประท้วงที่หน้าอำเภอ เจอภัยแล้งจัดสวนลำไยนับหมื่นไร่ขาดน้ำ

ชาวบ้านดอยหล่อ ประท้วงแล้งจัดสวนลำไยนับหมื่นไร่ขาดน้ำ นำรถกว่าร้อยคันบรรทุกถังน้ำไปตักน้ำจากแม่น้ำปิงแล้วนำไปเติมในอ่างเก็บน้ำ เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งาน ขอให้ชลประทานเร่งแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้าน ด้านชลประทานชี้แจงถึงปัญหา พร้อมสร้างได้ปี 2566 ต้องเป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอน ยืนยันจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด

13 ม.ค. 63 : บริเวณด้านหน้าที่ว่าการอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ มีกลุ่มชาวบ้าน 4 ตำบลในพื้นที่อำเภอดอยหล่อ ประกอบด้วย ตำบลสันติสุข ตำบลยางคราม ตำบลดอยหล่อ และ ตำบลสองแคว ได้นำรถส่วนตัวกว่าร้อยคัน บรรทุกถังน้ำมาเต็มคันรถ เพื่อมาชุมนุมเรียกร้องให้ชลประทานเชียงใหม่ เร่งแก้ไขปัญหาของอ่างเก็บน้ำโป่งจ้อ เพราะได้รับความเดือดร้อนจากสภาพอ่างที่ทรุดโทรม และมีน้ำไม่เพียงพอต่อการใช้ของชาวบ้านและเกษตรกรในพื้นที่ ทำให้ชาวบ้านต้องช่วยกันตักน้ำจากแม่น้ำปิงและนำไปเติมในอ่างเก็บน้ำ เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ในวันนี้ได้มารวมตัวกันเพื่อเรียกร้องให้ชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ หลังจากที่อ่างเก็บน้ำโป่งจ้อ ที่อยู่ในพื้นที่ตำบลสันติสุขแห้งขอด

นายบุญทรัพย์ ปัญญา กำนันตำบลดอยหล่อ บอกว่า หลายปีแล้วที่อ่างเก็บน้ำโป่งจ้อไม่สามารถรับน้ำจากฝายน้ำล้นแม่ตื่น ที่อยู่เหนือขึ้นไปประมาณ 13 กิโลเมตร เนื่องจากท่อส่งน้ำชำรุดเสียหาย และน้ำได้ไหลลงในลำธารธรรมชาติแทน ซึ่งชาวบ้านไม่ได้ประโยชน์ เพราะน้ำเข้ามาที่อ่างเก็บน้ำน้อย ชาวบ้านได้ขอให้กรมชลประทานสร้างฝายและช่วยซ่อมบำรุงให้ตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่ดำเนินการ ให้คำตอบเพียงว่า ดำเนินการได้ในปี 2566 ซึ่งนานเกินไป และชาวบ้านต้องใช้น้ำ และในพื้นที่ก็มีการปลูกลำไยจำนวนมาก ต้องใช้น้ำเพื่อการเกษตรด้วย จึงได้มารวมตัวและยื่นหนังสือในวันนี้ เพราะต้นลำไย และสวนมะม่วงที่มีนับหมื่นไร่ กำลังจะตายเพราะน้ำไม่เพียงพอ ที่ผ่านมาแก้ปัญหาไม่ตรงจุด เอาเงินมาแก้ไข มาชดเชยให้เกษตรกร ช่วยเหลือด้านการเกษตร แต่ไม่ได้แก้ปัญหาหลักเรื่องของน้ำที่เป็นปัญหา ซึ่งจะต้องนำเงินมาชดเชยให้เกษตรกรทุกปี ก็แก้ปัญหาไม่จบ

นายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล นายอำเภอดอยหล่อ เมื่อทราบว่ามีการชุมนุม ก็ได้เดินทางมาพบและเข้าพูดคุยกับชาวบ้าน ซึ่งบอกว่า ทราบปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว แต่ทางอำเภอไม่มีงบประมาณที่จะเข้าไปช่วยเหลือแก้ไขได้ เพราะต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก ซึ่งจะหาแนวทางแก้ไขโดยประสานกับทางชลประทานดำเนินการในเรื่องนี้ให้เร็วที่สุด พร้อมนำเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้ทราบและช่วยดำเนินการในเรื่องนี้ แต่ระยะนี้ก็ขอความร่วมมือเกษตรกร ปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย และงดปลูกข้าวนาปรังก่อน เพราะสถานการณ์น้ำมีน้อย เพื่อให้น้ำเพียงพอต่อการใช้งานในพื้นที่

ด้าน นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในช่วงเช้าวันนี้ได้รับรายงานว่า ได้มีกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำโป่งจ้อ รวมตัวเพื่อร้องขอโครงการปรับปรุงฝ่ายแม่ตื่นพร้อมระบบผันน้ำลงสู่อ่างเก็บน้ำโป่งจ้อ ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่นั้น ขอชี้แจงว่า อ่างเก็บน้ำโป่งจ้อ เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมากจากพระราชดำริ ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2523 แล้วเสร็จปี พ.ศ. 2525 มีความจุที่ระดับเก็บกัก 2.60 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันมีปริมาณน้ำ 0.863 ล้าน ลบ.ม. หรือ 33.19 เปอร์เซ็นต์ ของความจุอ่าง เนื่องจากอ่างเก็บน้ำโป่งจ้อ มีพื้นที่รับน้ำฝน ค่อนข้างน้อยทำให้มีโอกาสที่น้ำจะเต็มความจุน้อย ดังนั้นในปี 2539 กรมชลประทาน ได้ทำการก่อสร้างฝายแม่ตื่น พร้อมระบบผันน้ำ

 

โดยลักษณะโครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 4 เมตร ยาว 20 เมตร พร้อมระบบผันน้ำเป็นท่อ HDPE ขนาด 0.80 เมตร ยาว 4,100 เมตร อุโมงค์ผันน้ำ ขนาด 1 เมตร ยาว 506 เมตร รางน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 2.50 – 3.00 เมตร ยาว 3,930 เมตร เพื่อผันน้ำจากลำน้ำแม่ตื่นลงสู่อ่างโป่งจ้อ สภาพปัจจุบันเนื่องจากมีก่อสร้างและการใช้งานเป็นระยะเวลายาวนาน ทำให้ฝายแม่ตื่นมีการสะสมของตะกอนทรายเป็นจำนวนมากและไหลเข้าอุดตันภายในท่อ HDPE ประกอบกับ ท่อ HDPE เริ่มมีการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานทำให้การผันน้ำลงสู่อ่างเก็บน้ำโป่งจ้อไม่เต็มประสิทธิภาพ ซึ่งแนวที่แก้ไขจะต้องมีการปรับปรุงฝายแม่ตื่นพร้อมระบบท่อผันน้ำ HDPE ใหม่ ซึ่งจะต้องมีการศึกษาความเหมาะสมในด้านวิศวกรรมการพิจารณาโครงการการสำรวจและออกแบบเนื่องจากโครงการดังกล่าว จะต้องใช้งบประมาณในการปรับปรุงในวงเงินที่สูง ซึ่งโครงการชลประทานเชียงใหม่ ได้จัดวางแผนงานก่อสร้างไว้ในปีงบประมาณ 2566

เบื้องต้นโครงการชลประทานเชียงใหม่ จะประสานส่วนวิศวกรรมสำนักงานชลประทานที่1เพื่อพิจารณาเร่งรัดการพิจารณาโครงการ สำรวจและออกแบบให้เร็วขึ้น เพื่อที่จะสามารถเร่งรัดระยะเวลาการก่อสร้างให้เร็วขึ้น เพื่อแก้ไขการใช้น้ำในปัญหาระยะยาว เนื่องจากเพื่อที่ดังกล่าวมีการขยายพื้นที่การเพาะปลูกเพิ่มขึ้น กรมชลประทานมีแผนการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่หอย อ.จอมทอง ความจุ 9.5 ล้าน ลบ.น. และ อ่างเก็บน้ำแม่วาง อ.แม่วาง ความจุ 20.5 ล้าน ลบ.น. ซึ่งทั้งสองโครงการ สามารถผันน้ำช่วยเหลือพื้นที่รับประโยชน์อ่างเก็บน้ำโป่งจ้อได้

ประกอบกับในปีนี้ปริมาณน้ำฝนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 18 เปอร์เซ็นต์ ทำให้อ่างเก็บน้ำต่างๆ ในพื้นที่มีความจุที่น้อยกว่าปีที่แล้วโดยระยะเร่งด่วนหากเกิดสภาวะภัยแล้งในพื้นที่สำนักชลประทานที่ 1 ได้ตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาเรื่องน้ำในพื้นที่ประตูระบายน้ำฝายดอยน้อยและโครงการชลประทานเชียงใหม่ ได้สำรองเครื่องสูบน้ำและรถบรรทุกน้ำไว้ที่ประตูระบายน้ำฝายดอยน้อย หากพื้นที่การเกษตรหรือประชาชนได้รับผลกระทบในเรื่องภัยแล้ง สามารถส่งเครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ รถบรรทุกน้ำ เข้าสนับสนุนได้ทันที

ขณะเดียวกันจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์รับร้องเรียนปัญหาเรื่องน้ำศูนย์ย่อยประตูระบายน้ำดอยน้อย อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ก็ได้ตรวจสอบความพร้อมการสำรองเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์จำนวน 2 ชุด และรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 2 คัน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับช่วยเหลือประชาชน และเกษตรกรหากเกิดภัยแล้งในพื้นที่