วันศุกร์, 27 พฤศจิกายน 2563
sdsdsds

(คลิป) ชาวบ้านเฮ!! ชลประทานเชียงใหม่ เตรียมทุ่มงบ 166 ล้านบาท ปรับปรุงอ่างช่วยชาวสวนลำไย มะม่วง อำเภอจอมทอง

16 ม.ค. 2020
15 มกราคม 2563 : นายสุดชาย พรหมมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการจัดทำแผนการพัฒนาและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการครอบคลุมพื้นที่อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ที่สำนักงานโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จฯ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยส