วันอาทิตย์, 20 กันยายน 2563

(คลิป) ผบ.มทบ.33 เปิดแข่งขันกีฬาชาติพันธุ์ชนเผ่าต้านภัยยาเสพติดที่อมก๋อย

2 ม.ค.63 : พล.ต.สืบสกุล บัวระวงศ์ ผบ.มทบ.33 / ผอ.ศมพ.อ.อมก๋อย เป็นประธานพิธีปิดการแข่งขันกีฬาชาติพันธุ์ชนเผ่า ต้านภัยยาเสพติด ณ โรงเรียนบ้านมูเซอ ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ มีผู้ร่วมพิธีประกอบด้วยปลัดอำเภออมก๋อย , ที่ปรึกษาโครงการพิเศษ สนง.ปปส.ภาค 5 , สวส.สภ.แม่ตื่น , ผอ.รร.บ้านมูเซอ , ผู้แทนบริษัทเชฟรอน , ผู้นำท้องถิ่น และนักกีฬาชาติพันธุ์ชนเผ่าพร้อมทั้งผู้เข้าชมการแข่งขันระมาณ 300 คน (กะเหรี่ยง , มูเซอ) จากบ้านมูเซอใน , มูเซอปากทาง , บ้านนาไคร้ , บ้านอมแพม และบ้านน้ำดั้น อ.อมก๋อย จว.ช.ม.และจาก อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

โดยการจัดการแข่งขันกีฬาฯ ในครั้งนี้ ได้เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 ธ.ค.62 – 2 ม.ค.63 ชนิดกีฬาประกอบด้วย กีฬาพื้นบ้าน (แบกกะหล่ำ , คัดมะเขือเทศ และชักคะเย่อ) , ฟุตบอล ตะกร้อ และวอลเล่ย์บอล

พล.ต.สืบสกุล กล่าวเพิ่มเติมว่า เยาวชนเป็นวัยที่มีพลังและเป็นวัยสำคัญของชาติในอนาคต หากได้มีการพัฒนาศักยภาพด้านการกีฬา ซึ่งความเป็นเลิศด้านกีฬานั้น จำเป็นต้องมีสุขภาพและสมรรถภาพทางร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ทั้งร่างกายจิตใจนั้น เป็นสิ่งมีค่าและสำคัญต่อการดำเนินชีวิต การเรียน การทำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะอย่ายิ่ง การสร้างความรัก ความสามัคคี ความสำนึกในบุญคุณของแผ่นดิน ที่จะร่วมกันเป็นพลเมืองดี มีจิตอาสา ร่วมกันป้องกันภัยจากยาเสพติดที่เป็นตัวทำลายสุขภาพของตนเองและครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติให้หมดไป

ปัจจุบันปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาระดับชาติ ที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดที่อาจเกิดขึ้น หากหมู่บ้าน ชุมชนมีความเข้มแข็ง และเด็ก เยาวชน ห่างไกลจากยาเสพติดแล้ว ชาติบ้านเมืองก็จะนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ต่อไป

Cr. มทบ.33