วันอาทิตย์, 20 กันยายน 2563

อบจ.เชียงใหม่ เปิดศูนย์รับบริจาค กองทุน 10 บาท ครั้งที่ 3 เพื่อช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา เปิดศูนย์รับบริจาคกองทุน 10 บาท โครงการระดมทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษา เชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ : กองทุน 10 บาท) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

2 มกราคม 2563 : นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์รับบริจาค กองทุน 10 บาท โดยมีนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวสนับสนุน และนางสาววรรณศรี ปัญญาประชุม ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กล่าวรายงาน พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการบริหารภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูจากวิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานจ้างและลูกจ้างประจำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์

สำหรับการรับบริจาคกองทุน 10 บาทที่ผ่านมา สามารถช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และหน่วยงานสถานศึกษาที่ขาดแคลนปัจจัยพัฒนาตลอดถึงยกย่องเชิดชูเกียรติครู บุคคลที่มีนวัตกรรมพัฒนาการศึกษาและการวิจัยพัฒนา ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาการศึกษา คุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และปี พ.ศ. 2563 เป็นการดำเนินการ ครั้งที่ 3 เพื่อระดมเงินหรือทรัพย์สิน สนับสนุนการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนพัฒนาการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

 

โดยเปิดรับบริจาค ระหว่างวันที่ 1 – 31 มกราคม 2563 ที่ศูนย์รับบริจาคของหน่วยงานการศึกษา สถานศึกษา โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ทำการกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ หรือโอนเงินเข้าบัญชีกองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าแพ เลขที่บัญชี 501-099988-8 และบริจาคในงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 วันที่ 17 – 18 มกราคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่