วันอาทิตย์, 11 เมษายน 2564

สิระ ประธาน กทธ.กฎหมายฯ ลงพื้นที่บ้านแม่กองคา แม่ฮ่องสอน สานต่อความหวังให้แสงสว่าง 225 ครัวเรือน มีไฟฟ้าใช้

Spread the love

สิระ ประธาน กทธ.กฎหมายฯ ลงพื้นที่บ้านแม่กองคา แม่ฮ่องสอน สานต่อความหวัง ให้แสงสว่าง 225 ครัวเรือน มีไฟฟ้าใช้ หลังติดปัญหาป่าไม้ ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย จึงมีการยุติโครงการ

วันที่ 27 ธันวาคม 2563 นายสิระ เจนจาคะ ประธานคณะกรรมาธิการ การกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร พร้อม คณะ ลงพื้นที่บ้านแม่กองคา หมู่ 1 ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อติดตามแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนการใช้ไฟฟ้าของราษฏรบ้านแม่กองคา ภายหลังได้มีการ ประชุมร่วมกับ ส่วนราชการในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน โดยมี นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง ผู้แทนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติสาละวิน หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่สะเรียง (เตรียมการ) ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแม่สะเรียง ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน เข้าร่วมประชุมหารือในครั้งนี้

โดย นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง นายกเทศมนตรีเทศบาลแม่ยวม ได้นำเสนอปัญหาและความเดือดร้อนของราษฏร ในพื้นที่บ้านแม่กองคา หมู่ที่ 10 ซึ่งอยู่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลแม่ยวม ประสบปัญหาไม่มีไฟฟ้าใช้มานานหลายปี ที่ผ่านมาอาศัยไฟฟ้าจากระบบโซลโฮม ที่ปัจจุบันนี้ระบบดังกล่าวอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน บางส่วนใช้งานไม่ได้ทำให้ราษฎร ได้รับความเดือดร้อนโดยเฉพาะในช่วงกลางคืน หมู่บ้านแม่กองคา เคยขอขยายเขตไฟฟ้าผ่านเทศบาลตำบลแม่ยวมไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯเมื่อปี พ.ศ. 2554 และได้รับอนุมัติ โครงการขยายเขตระบบจำหายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อเดือนตุลาคม 2558 แต่ขณะที่วางเสาพาดสายแล้วเสร็จ ระหว่าง เตรียมจำหน่ายไฟฟ้าเข้าสู่บ้านเรือนราษฎร ได้เกิดปัญหาขึ้นเนื่องจาก สถานที่ดำเนินการก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าเป็นเขตอุทยานแห่งชาติสาละวิน การไฟฟ้าฯไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย จึงมีการยุติโครงการ ในเดือน มีนาคม 2559 การไฟฟ้าได้เข้ารื้อถอนเสไฟออกจากพื้นที่

ต่อมา นายชาญชัย อมรใฝ่สีแดง ผู้ใหญ่บ้านแม่กองคา ได้ร้องทุกข์ ร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรม อำเภอ จังหวัด แต่ด้วย โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยู่ในพื้นที่ป่า โดยเฉพาะอุทยาน หรือปาอนุรักษ์มีกฎหมายเฉพาะ จึงเกินวิสัยที่หน่วยงานระดับพื้นที่แม้แต่อำเภอหรือจังหวัดจะแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนบ้านแม่กองคาได้ ต่อมา เมื่อเดือน พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลแม่ยวม จึงได้ยื่น เสนอปัญหาดังกล่าวให้ท่านสิระ เจนจาคะ ประธานกรรมาธิการ การกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทน โดยเสนอผ่าน ท่านปัญญา จีนาคำ (สส.แม่ฮ่องสอน) จึงเป็นที่มาของการประชุมปรึกษาหารือและลงพื้นที่ตรวจสอบของคณะกรรมาธิการฯ ในครั้งนี้

 

นายนาวี ศิลป์สุภากุล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติสาละวิน เปิดเผยว่า หน่วยงานไม่ได้นิ่งนอนใจ แต่ด้วยกรอบของกฎหมายจึงต้องดำเนินการเป็นขั้นตอน โดยที่ผ่านมาได้มีความพยายามร่วมมือกับการไฟฟ้าฯ เพื่อดำเนินการให้การจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับคืนมา เมื่อเดือนกรกฎาคม 2559 อุทยานได้จัดทำโครงการจุดตั้งจุดสกัด อุทยานแห่งชาติสาละวิน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ที่ถือเป็นความร่วมมือจากทุกภาคส่วน แต่กรมอุทยานฯพิจารณาว่า เป็นการแก้ปัญหาได้แบบชั่วคราวจะทำให้การแก้ปัญหาไม่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง กรมอุทยานจึงไม่อนุมัติให้ดำเนินการโครงการ จึงเป็นที่มาของการยุติโครงการดังกล่าว แต่เมื่อมีโครงการแม่ฮ่องสอนโมเดล พบว่า บ้านแม่กองคา มีความพิเศษของพื้นที่ คือ ในเขตอุทยานแห่งชาติสาละวิน จะมีเพียงหมู่บ้านแม่กองคาเท่านั้น ที่มีลักษณะเป็นแปลงรวม 10,300 ไร่โดยประมาณ ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการเข้าพิจารณา ตนคิดว่าจุดนี้จะเป็นหมัดเด็ดที่จะสามารถต่อยอดโครงการนี้ต่อไปได้ โดยจะนำเรื่องนี้เข้าประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติสาละวิน (PAC) เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป และขอยืนยันว่าปัญหานี้ต้องได้ข้อยุติในขณะที่ตนดำรงตำแหน่งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติสาละวินได้อย่างแน่นอน

นายสาโรช เถ่งจ๊ะ ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาแม่ลาน้อย ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแม่สะเรียง กล่าวว่า ทางการไฟฟ้าฯ มีความพร้อมในด้านงบประมาณ ที่สามารถดำเนินการต่อได้ทันที หากได้รับการอนุญาตจากกรมป่าไม้อย่างถูกต้อง

ด้าน นายสิระ เจนจาคะ ประธานคณะกรรมาธิการ การกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ได้เปิดเผยกับสื่อภายหลังได้มีการประชุมหารือกับ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ว่า วันนี้จะได้มีการรวบรวมข้อมูลต่างๆเพื่อนำเสนอขึ้นไปในระดับที่สูงขึ้นที่มีอำนาจหน้าที่ในการตัดสินใจเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนบ้านแม่กองคา ต่อไป

 

 

เรื่องมาใหม่
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
อช.แม่สะเรียง สำรวจ “ถ้ำธาราลอด” เตรียมเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวลุยชมความงาม
สบอ.16 แม่สะเรียง ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์หวงแหนป่า เปลี่ยนใบไม้ให้เป็นเงิน เนื่องในวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ
“วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ” สบอ.16 จัดกิจกรรม ภายใต้แนวคิด” 60 ปี การอนุรักษ์สัตว์ป่าไทย” เพื่อเทิดพระเกียรติฯ
เจ้าหน้าที่ 3 อุทยานฯ ในอำเภอแม่สะเรียง ฝึกทบทวนการกู้ชีพ เตรียมความพร้อมช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเต็มรูปแบบ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) เปิดปฏิบัติการป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่า และฝุ่น PM 2.5