วันจันทร์, 17 พฤษภาคม 2564

เจ้าหน้าที่ 3 อุทยานฯ ในอำเภอแม่สะเรียง ฝึกทบทวนการกู้ชีพ เตรียมความพร้อมช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเต็มรูปแบบ

Spread the love

เจ้าหน้าที่ 3 อุทยานฯ ในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ฝึกทบทวนการกู้ชีพกู้ภัย เตรียมพร้อมช่วยเหลือนักท่องเที่ยวผู้ประสบภัยทุกรูปแบบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพทันต่อเหตุการณ์

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ที่ทำการอุทยานแห่งชาติสาละวิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน นายสุรชัย ท่าเทศ หัวหน้าศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ได้นำทีมวิทยากรครูฝึกจากศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 1 เชียงใหม่ เข้าให้การฝึกอบรมทบทวนการกู้ชีพ กู้ภัย แก่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติสาละวิน อุทยานแห่งชาติแม่สะเรียง(เตรียมการ) อุทยานแห่งชาติแม่เงา และ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน โดยมีเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมทบทวนจำนวน 32 คน

สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ ประกอบไปด้วยการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การดาม การยกเคลื่อนย้าย การผูกเงื่อนเชือก การทำอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บแบบประยุกต์ การช่วยฟื้นคืนชีพ CPR และการใช้เครื่อง AED และ การดับเพลิงเบื้องต้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้และสามารถใช้อุปกรณ์ดับเพลิงขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้องและถูกวิธี ดูแลความปลอดภัยหน่วยงานตลอดจนถึงดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว เนื่องจากในช่วงเทศกาลต่างๆ โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว จะมีนักท่องเที่ยวนิยมไปพักค้างแรมในพื้นที่อุทยานเป็นจำนวนมาก จึงมีโอกาสที่จะเกิดอัคคีภัยหรือภัยจากธรรมชาติได้ ดังนั้น จึงจำเป็นที่จะต้องพัฒนาทักษะ ความรู้ ความชำนาญ พร้อมทั้งเป็นการทบทวนความรู้แก่บุคลากรของกรมอุทยานฯ ที่ปฏิบัติงานด้านการกู้ชีพ กู้ภัย อย่างต่อเนื่อง และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
รอง ผบ.กองกำลังนเรศวร ให้กำลังใจชาวบ้านท่าตาฝั่งจากเหตุสู้รบในเมียนมา
ผวจ.แม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่รับฟังและแก้ปัญหาให้พี่น้องแม่สามแลบ
วัดศรีบุญเรือง แม่สะเรียง ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ “บทรตนสูตร” ปัดเป่าโรคร้ายโควิด19
สบอ.16 แม่สะเรียง ชิงเก็บ ลดเผา ป้องกันไฟป่า เปลี่ยนใบไม้ให้เป็นเงิน นำใบไม้อัดก้อนส่งขาย
ทหารค่ายโสณบัณฑิต ร.7 พัน 5 บริจาคเลือด กว่า 24,500 ซีซี ถวายเป็นพระราชกุศล
ร้านซูโม่ชา แม่สะเรียง ร่วมฝ่าวิกฤติโควิด แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ช่วยพี่น้องที่ตกงาน