วันพฤหัสบดี, 29 กรกฎาคม 2564

สบอ.16 แม่สะเรียง ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์หวงแหนป่า เปลี่ยนใบไม้ให้เป็นเงิน เนื่องในวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

Spread the love

วันที่ 14 มกราคม 2564 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง นายโยธิน จงบุรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง เป็นประธานเปิดกิจกรรม วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ 14 มกราคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคประชาชน เยาวชน นักเรียน องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วม โดยได้มีการจัดนิทรรศการนวัตกรรมเปลี่ยนใบไม้ให้เป็นเงิน จากบริษัท วี อีโค เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ การจัดนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับการอัดใบไม้แห้ง การผลิตถ้วยจาน จากวัสดุธรรมชาติ อาทิ ใบตองตึง ใบกาบหมาก ซึ่งมีวิทยากรจากคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนของหมู่บ้านห้วยวอก ร่วมจัดนิทรรศการ เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่และใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ทั้งนี้ สถานการณ์การบุกรุกทำลายป่าที่เกิดขึ้นในประเทศ ได้ส่งผลทำให้พื้นที่ป่าไม้ลดลงอย่างรวดเร็วคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2533 กำหนดให้วันที่ 14 มกราคม ของทุกปี เป็นวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เพื่อให้ประชาชนในชาติตระหนักถึงผลเสียที่เกิดจากการตัดไม้ทำลายป่า ตลอดจนให้ระลึกถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ และเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนและเยาวชนของชาติ ได้ตระหนักในวันสำคัญดังกล่าวและตระหนักถึงผลเสียจากการทำลายป่า รวมทั้งสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรู้สึกถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เปิดแล้ว!! ชาวบ้านแม่ฮ่องสอนดีใจ ผู้ว่าฯ เปิดจุดผ่อนปรนแม่สามแลบให้ค้าขายได้
ชาวบ้านสบเมย ฮือฮา “ไม้งิ้วล้มแล้วลุก” เชื่อปาฎิหารย์ ปลุกคนสู้ชีวิตยุคโควิด เหมือนตายแล้วเกิดใหม่
สุดทึ่ง “Army Delivery” ทหารพราน 36 ซิ่ง จยย.ลุยป่าเขา นำพืชผลเกษตรส่งถึงมือชาวบ้านที่ยากจน
ททท.แม่ฮ่องสอน จัดส่วนลด 7 อำเภอ ชวนลักเลาะป่าเขา “เที่ยวป่าหน้าฝน” ชม “สายหมอก…หยอกฝน”
Baby Bunker โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่งเตรียม สร้างพื้นที่ปลอดภัยจากการสู้รบแนวชายแดนสู่การเรียนรู้
ชายแดนไทย-เมียนมา สงบมา 5 วัน ทพ.36 เร่งดูแลราษฎรที่ถูกผลกระทบจากสงครามเมียนมา 4 แห่ง