วันอังคาร, 13 เมษายน 2564

สบอ.16 แม่สะเรียง ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์หวงแหนป่า เปลี่ยนใบไม้ให้เป็นเงิน เนื่องในวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

Spread the love

วันที่ 14 มกราคม 2564 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง นายโยธิน จงบุรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง เป็นประธานเปิดกิจกรรม วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ 14 มกราคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคประชาชน เยาวชน นักเรียน องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วม โดยได้มีการจัดนิทรรศการนวัตกรรมเปลี่ยนใบไม้ให้เป็นเงิน จากบริษัท วี อีโค เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ การจัดนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับการอัดใบไม้แห้ง การผลิตถ้วยจาน จากวัสดุธรรมชาติ อาทิ ใบตองตึง ใบกาบหมาก ซึ่งมีวิทยากรจากคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนของหมู่บ้านห้วยวอก ร่วมจัดนิทรรศการ เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่และใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ทั้งนี้ สถานการณ์การบุกรุกทำลายป่าที่เกิดขึ้นในประเทศ ได้ส่งผลทำให้พื้นที่ป่าไม้ลดลงอย่างรวดเร็วคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2533 กำหนดให้วันที่ 14 มกราคม ของทุกปี เป็นวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เพื่อให้ประชาชนในชาติตระหนักถึงผลเสียที่เกิดจากการตัดไม้ทำลายป่า ตลอดจนให้ระลึกถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ และเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนและเยาวชนของชาติ ได้ตระหนักในวันสำคัญดังกล่าวและตระหนักถึงผลเสียจากการทำลายป่า รวมทั้งสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรู้สึกถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เชียงใหม่ ขายได้ทุกอำเภอ ไม่ต้องเผา เปลี่ยนใบไม้ให้เป็นเงินขายได้จริง
อัยการแม่สะเรียง ลงพื้นที่ศูนย์พักพิงแม่ละอูน คุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย พร้อมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือ
วิสาหกิจฯ ทุ่มแพม เปิดแล้ว ศูนย์เรียนรู้ครบวงจรปลูกกัญชาที่แม่ฮ่องสอน
วันหยุดเขื่อนโลก 4 เครือข่ายลุ่มน้ำในแม่สะเรียง จัดพิธีบวชป่า หยุดสร้างเขื่อน สืบชะตาแม่น้ำยวม-เงา
แม่สะเรียงจัดอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน บ้านท่าตาฝั่ง หมู่บ้านชายขอบสาละวิน
มท.1 เปิดโครงข่ายไฟฟ้าให้ชาวแม่สะเรียง ฮ่องสอน ได้ใช้ไฟฟ้า