วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

เชียงใหม่เปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ งานแสดงและจำหน่ายสินค้าของดีชายแดนใต้

Social Share

เชียงใหม่ ( 1 สิงหาคม2561) พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าของดีชายแดนใต้ ศอ.บต. ประจำปี 2561 “เทศกาลของดีชายแดนใต้ ศอ.บต.” โดยมี นางสาวนฤมล นุตยะสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวรายงาน และ นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2561 ณ ลานจอดรถ ห้างเทสโก้โลตัส สาขาคำเที่ยง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อสร้างโอกาสในการขยายตลาดผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูลและสงขลา สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของภาคใต้ ไปยังภูมิภาคต่างๆ โดยการจัดงานได้กำหนดจัดขึ้นทั้งหมด 8 ครั้ง ซึ่งดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 5 ครั้ง ณ จังหวัดอุบลราชธานี บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สกลนคร และจังหวัดกำแพงเพชร มีผลลัพธ์ที่ดี มียอดจำหน่ายและยอดสั่งซื้อสินค้า จำนวน 28 ล้านบาท

การจัดงานที่จังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้ เป็นครั้งที่สาม โดยมีกิจกรรมในงานฯ ประกอบด้วย การแสดงและจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพหลากหลาย อาทิเช่น อาหารปรุงสด อาหารแปรรูป เครื่องดื่ม สมุนไพร เครื่องประดับตกแต่ง เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย จากผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบฯ และผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดการจัดงาน 7 วัน ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม จนถึง 6 สิงหาคม 2561 ซึ่งจะเปิดจำหน่ายสินค้า ระหว่างเวลา 10.00 น. – 21.00 น. ในทุกวัน

พิเศษ!! เมื่อซื้อสินค้าภายในงานตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป รับคูปองลุ้นรางวัลนาทีทอง และกิจกรรมสินค้านาทีทองร่วมประมูลสินค้าเริ่มต้น 1 บาท

การจัดงานครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ท่านพัฒนาการจังหวัด และหน่วยงานราชการในจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งห้างเทสโก้ โลตัส ที่ได้อนุญาตให้ใช้พื้นที่ ซึ่งคาดว่าการจัดงานจะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ทุกประการ ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลลัพธ์ในการจัดงานฯ จะเป็นที่พึงพอใจของพี่น้องชาวเชียงใหม่ และพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

เรื่องมาใหม่
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
จังหวัดลำพูนเปิดงานยิ่งใหญ่ “กาดฮิมน้ำลำพูน” ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ ในปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
(มีคลิป) กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ยกสินค้าของดี เกรดพรีเมียม ร่วมงาน “หอการค้าแฟร์” จัดของดีราคาถูกสู่ภาคเหนือ กระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
อำเภอสารภีเปิดหมู่บ้านโอทอปด้านการจักรสาน กระตุ้นการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจในชุมชน
ดอยเต่าเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP ท่องเที่ยวสองตำบล นำภูมิปัญญา วิถีชีวิต มาเป็นจุดเด่นกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดงาน “หัตถศิลป์ ศิลปิน OTOP ครั้งที่ 2 ” นำผลงานศิลปินกว่า 100 ชีวิตจัดงานอย่างยิ่งใหญ่
ดอยเต่า เปิดหมู่บ้านผ้าทอกะเหรี่ยงโอทอป กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัย เพื่อต้อนรับฤดูท่องเที่ยวที่จะมาถึง