วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2567

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดงาน “หัตถศิลป์ ศิลปิน OTOP ครั้งที่ 2 ” นำผลงานศิลปินกว่า 100 ชีวิตจัดงานอย่างยิ่งใหญ่

Social Share

ช่วงเย็นวันที่ 22 ก.ย. 2561 : นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดงาน “หัตถศิลป์ ศิลปิน OTOP ครั้งที่ 2 ” ณ เชียงใหม่ศิลาดล อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน, นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน, นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนางทัศนีย์ ยะจา ประธานเครือข่ายศิลปิน OTOP ในนามของคณะกรรมการ ดำเนินงานการจัดงาน “หัตถศิลป์ ศิลปิน OTOP ครั้งที่ 2” นำคณะเครือข่ายศิลปิน OTOP เข้าร่วมงานจำนวนมาก

การจัดงานครั้งนี้ ทางกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำโครงการ “ศิลปิน OTOP” โดยดำเนินการคัดเลือกศิลปิน OTOP เพื่อเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และเผยแพร่ผลงานของบุคคลที่ได้อนุรักษ์ สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ OTOP โดยดำเนินการคัดเลือก “ศิลปิน OTOP” จากทั่วประเทศที่มีผลงานดีเด่น เป็นที่ประจักษ์ และได้รับการยอมรับ ด้านคุณภาพและมาตรฐาน อย่างกว้างขวาง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 จำนวน 100 คน และในปัจจุบันมีศิลปิน OTOP ทั้งสิ้น จำนวน 159 คน

ด้วยความเป็นเอกภาพ และศักยภาพที่เข้มแข็งของเครือข่ายศิลปิน OTOP แห่งประเทศไทย จึงได้ระดมทุน จากกลุ่มเครือข่ายศิลปิน OTOP เพื่อใช้ในการจัดงาน โดยร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน “หัตถศิลป์ ศิลปิน OTOP ครั้งที่ 2” ระหว่างวันที่ 21 – 23 กันยายน 2561 ณ เชียงใหม่ศิลาดล อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการขอบคุณและกล่าวอำลาเกษียณอายุราชการของท่านอภิชาต โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความเข้มแข็งของเครือข่ายศิลปิน OTOP เป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลงานของศิลปิน OTOP โดยกิจกรรมในงาน ได้ยกทัพ “เครือข่ายศิลปิน OTOP” มากกว่า 100 ชีวิต จากทั่วประเทศ มีการจัดจำหน่ายสินค้าของศิลปิน OTOP ในราคาพิเศษ การเปิดแกลลอรี่แสดงผลงานของศิลปิน OTOP เป็นการร่วมจัดแสดงผลงาน เพื่อสืบสานมรดก ภูมิปัญญา และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ กับคนรุ่นใหม่ ในการสานต่อมรดกอันล้ำค่านี้สืบไป

การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน จากกรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอดอยสะเก็ด เครือข่าย OTOP จังหวัดเชียงใหม่ และองค์กรภาคี เครือข่ายการพัฒนา เป็นที่ปรึกษา การติดต่อประสานงาน และช่วยส่งเสริมสนับสนุน การขับเคลื่อนเพื่อให้เป็นต้นแบบความเข้มแข็ง แก่เครือข่าย กลุ่ม องค์กร อื่นๆ ต่อไป

 

เรื่องมาใหม่
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เชียงใหม่ เปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยวเชื่อมโยงน้ำพุร้อนต้นแบบเพื่อการท่องเที่ยว
ห้ามพลาด!! ฮิโนกิแลนด์ นำซากุระญี่ปุ่นแท้ 1,300 ต้นปลูกรอบโครงการ จะบานไปจนถึงสิ้นเดือน มี.ค. 62
จังหวัดลำพูน เตรียมจัดงานเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวี ภายใต้โครงการ “เสน่ห์สีสัน แห่งลำพูน” กระตุ้นการท่องเที่ยว
เชียงใหม่ จัดกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลยี่เป็งและฤดูท่องเที่ยวไฮซีซั่น
จังหวัดลำพูนเปิดงานยิ่งใหญ่ “กาดฮิมน้ำลำพูน” ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ ในปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
เชียงใหม่ เปิดงาน Chiangmai Flora 2018 ภายใต้แนวคิด “Explore The Magical Fairy Flora ดอกไม้เหนือจินตนาการ”