วันอาทิตย์, 17 ตุลาคม 2564

สะพานบุญครูหนึ่งช่วยพี่น้องชาวมุสลิม 50 ครอบครัว ถูกผลกระทบภัยสงครามในเมียนมา

Spread the love

สะพานบุญครูหนึ่งส่งความช่วยเหลือพี่น้องมุสลิม 50 ครอบครัว ในขณะที่ราษฏรที่อพยพไปอยู่พื้นที่ปลอดภัย บางส่วนได้กลับไปอาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านแม่สามแลบแล้ว เหลือ เพียง 84 คน เท่านั้น อบต.ยังดูแลต่อเนื่อง

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ความช่วยเหลือยังหลั่งไหลสู่ราษฏรไทยบ้านแม่สามแลบ เช่นเดียวกับทาง สะพานบุญครูหนึ่ง ได้ช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมที่อาศัยอยู่ริมน้ำสาละวิน จำนวน 50 ครอบครัว โดยได้มอบเป็น ข้าวสาร ปลากระป๋อง น้ำมัน ซึ่งเป็นราษฏรมุสลิมส่วนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการปะทะของกองกำลังทหารKNUและเมียนมาสายแดนสาละวินฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน ฐานซอแลท่า ซึ่งอยู่ฝั่ง ตรงข้ามบ้านแม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน โดย แต่ละครอบครัวพี่น้องมุสลิมจะได้ข้าวสาร 1ถัง ปลา กระป๋อง 10 กป และน้ำมันพืช 2ขวด เป็นการช่วยเหลือเพื่อนมุสลิมเพื่อให้ดำรงชีพอยู่ได้และเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในส่วนหนึ่ง

ในภาพรวมของการช่วยเหลือพี่น้องราษฏรบ้านแม่สามแลบ ตั้งแต่ วันที่ 27 เมษายนที่ผ่านมา โดยทาง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ประสานขอทางสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ที่บ้านห้วยกองก๊าด ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับผู้อพยพราษฎรบ้านแม่สามแลบ 450 คน ได้พักอาศัยเป็นการชั่วคราว ห่างจากชายแดนบริเวณริมฝั่งน้ำสาละวิน ประมาณ 7 กิโลเมตร โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ จัดเจ้าหน้าที่ทำการคัดกรอง ร่วมกับ ปกครองอำเภอสบเมย เจ้าหน้าทที่ตำรวจภูธรสบเมย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอสบเมย ดูแลราษฎร แบ่งโซนพื้นที่อยู่อาศัยเป็น 3 โซน มีสามชนเผ่า โดยชนเผ่ากะเหรี่ยงพักอยู่บริเวณโบสถ์ ชนเผ่าไทใหญ่อยู่ศาลาประชาคมหมู่บ้าน และชนเผ่ามุสลิมอยู่อาคารเรียนโรงเรียนบ้านห้วยกองก๊าด ปัจจุบันยังคงมีราษฏรที่ยังอาศัยอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย อยู่ 84 คน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เปิดแล้ว!! ชาวบ้านแม่ฮ่องสอนดีใจ ผู้ว่าฯ เปิดจุดผ่อนปรนแม่สามแลบให้ค้าขายได้
Baby Bunker โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่งเตรียม สร้างพื้นที่ปลอดภัยจากการสู้รบแนวชายแดนสู่การเรียนรู้
ชายแดนไทย-เมียนมา สงบมา 5 วัน ทพ.36 เร่งดูแลราษฎรที่ถูกผลกระทบจากสงครามเมียนมา 4 แห่ง
รอง ผบ.กองกำลังนเรศวร ให้กำลังใจชาวบ้านท่าตาฝั่งจากเหตุสู้รบในเมียนมา
ร้านค้ารกร้าง ชาวบ้านแม่สามแลบ รอความหวังเปิดจุดผ่อนปรนเพื่อการค้าขาย เจอทั้งภัยสงครามและโควิด
สถานการณ์รบเริ่มสงบ ราษฏรบ้านแม่สามแลบเดินทางกลับบ้าน ผวจ.แม่ฮ่องสอน เยี่ยมให้กำลังใจ