วันเสาร์, 19 มิถุนายน 2564

แม่ฮ่องสอน จัดพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว 2 พันผืน

Spread the love

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว อ.แม่สะเรียง และ อ.สบเมย รวม 2 พันผืน

 

วันที่ 15 มกราคม 2564 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว ที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และ นางธิติพร จินดาหลวง ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานในครั้งนี้ ให้กับ ผู้สูงอายุ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นตัวแทนผู้รับมอบแทนประชาชน และนำแจกจ่ายแก่ประชาชน 7 ตำบล 77 หมู่บ้าน จำนวน 1000 ผืน โดยมีตัวแทนราษฏรบ้านผู้นำท้องถิ่นเดินทางมารับมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานเพื่อนำไปแจกจ่ายราษฏรตามกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับความเดือนร้อนประสบภัยหนาวในครั้งนี้ หลังจากนั้น คณะฯ ได้เดินทางต่อไปยังพื้นที่ อ.สบเมย เพื่อ มอบผ้าห่มพระราชทานอีก 1,000 ชุดให้กับพี่น้องราษฏรผู้ประสบภัยหนาว

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระมหากรุณาธิคุณและทรงมีความห่วงใยต่อพสกนิกรของพระองค์ โดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ นำผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้กับราษฎรทั้ง 4 อำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 3,500 ผืน จึงขอให้ราษฎรทุกคน ตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และขอให้ทุกภาคส่วน ตั้งใจปณิธานปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ เพื่อแสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตาและความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรม จริยธรรม ช่วยดูแลประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กผู้พิการและผู้สูงอายุเพื่อให้ความรักความสามัคคีเกิดกับประชาชนในชาติทุกคน โอกาสนี้ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังได้ตรวจเยี่ยมประชาชนที่มารับมอบผ้าห่ม เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ประชาชนอีกด้วย ทั้งนี้ ประชาชนชาวอำเภอ แม่สะเรียง ต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอากาศหนาวเย็น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
นพค.36 แม่ฮ่องสอน เตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชน รับมือพายุฝน น้ำป่าไหลหลาก
ผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่สบเมย ตรวจอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก เน้นการป้องกันลดการสูญเสีย
Baby Bunker โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่งเตรียม สร้างพื้นที่ปลอดภัยจากการสู้รบแนวชายแดนสู่การเรียนรู้
ชายแดนไทย-เมียนมา สงบมา 5 วัน ทพ.36 เร่งดูแลราษฎรที่ถูกผลกระทบจากสงครามเมียนมา 4 แห่ง
ทต.แม่สะเรียง เคาะประตูบ้าน – ร้านค้า รณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก
เกษตรกรแม่ฮ่องสอน สุดช้ำวอนช่วยซื้อ ฟักทองราคาตกเหลือ กิโลละ 1 – 2 บาท ยังไม่มีคนซื้อ