วันเสาร์, 6 มีนาคม 2564

แม่ฮ่องสอน จัดพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว 2 พันผืน

Spread the love
  • Yum

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว อ.แม่สะเรียง และ อ.สบเมย รวม 2 พันผืน

 

วันที่ 15 มกราคม 2564 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว ที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และ นางธิติพร จินดาหลวง ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานในครั้งนี้ ให้กับ ผู้สูงอายุ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นตัวแทนผู้รับมอบแทนประชาชน และนำแจกจ่ายแก่ประชาชน 7 ตำบล 77 หมู่บ้าน จำนวน 1000 ผืน โดยมีตัวแทนราษฏรบ้านผู้นำท้องถิ่นเดินทางมารับมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานเพื่อนำไปแจกจ่ายราษฏรตามกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับความเดือนร้อนประสบภัยหนาวในครั้งนี้ หลังจากนั้น คณะฯ ได้เดินทางต่อไปยังพื้นที่ อ.สบเมย เพื่อ มอบผ้าห่มพระราชทานอีก 1,000 ชุดให้กับพี่น้องราษฏรผู้ประสบภัยหนาว

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระมหากรุณาธิคุณและทรงมีความห่วงใยต่อพสกนิกรของพระองค์ โดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ นำผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้กับราษฎรทั้ง 4 อำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 3,500 ผืน จึงขอให้ราษฎรทุกคน ตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และขอให้ทุกภาคส่วน ตั้งใจปณิธานปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ เพื่อแสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตาและความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรม จริยธรรม ช่วยดูแลประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กผู้พิการและผู้สูงอายุเพื่อให้ความรักความสามัคคีเกิดกับประชาชนในชาติทุกคน โอกาสนี้ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังได้ตรวจเยี่ยมประชาชนที่มารับมอบผ้าห่ม เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ประชาชนอีกด้วย ทั้งนี้ ประชาชนชาวอำเภอ แม่สะเรียง ต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอากาศหนาวเย็น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
(คลิป) แม่ฮ่องสอน ตำรวจ ปทส. บุกจับเจ๊ณี ลักลอบค้าสัตว์ป่าพร้อมของกลางซากเก้ง 2 ตัว
ป.ป.ช.แม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการโซล่าเซลล์แก้ปัญหาภัยแล้งอำเภอแม่สะเรียง 6 แห่ง แต่ใช้การได้ 1 แห่ง
ชุดสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่ 32 เร่งสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชน อบรมเยาวชนยุคใหม่ไม่ข้องเกี่ยวอบายมุข “SMART HERO”
ภัยแล้งส่อเค้ารุนแรง ชาวแม่สะเรียง ผญบ. นำราษฎร 9 หมู่บ้าน ร่วมสร้าง 3 ฝาย กักเก็บน้ำไว้ใช้
สบอ.16 แม่สะเรียง ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์หวงแหนป่า เปลี่ยนใบไม้ให้เป็นเงิน เนื่องในวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ
ทหาร นพค.36 แม่ฮ่องสอน มอบผ้าห่มกันหนาว บรรเทาความเดือดร้อนให้เด็กๆ นักเรียนบนดอยสูงในถิ่นกันดารจังหวัดแม่ฮ่องสอน