วันศุกร์, 9 ธันวาคม 2565

(คลิป) เชียงใหม่ กองทัพภาคที่ 3 Kick off กิจกรรมราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ป้องกันไฟป่า 17 จังหวัดภาคเหนือ

Social Share

กองทัพภาคที่ 3 บูรณาการร่วมกับ 17 ภาคเหนือ วางแนวทางแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง พร้อมนำทุกภาคส่วนร่วม Kick off กิจกรรม “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ป้องกันไฟป่า” เน้นสร้างการรับรู้เกี่ยวกับฝุ่นควันให้คนในชุมชน

วันที่ 21 ม.ค. 64 ที่กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 เป็นประธานการประชุมบูรณาการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ ( VTC ) ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ

พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวในที่ประชุมว่า ปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง เป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศ ซึ่งรัฐบาลให้ความสนใจกับปัญหานี้เป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นส่วนราชการที่ทำงานตอบสนองนโยบายของรัฐบาล จะต้องร่วมมือกันปฏิบัติภารกิจให้ประสบผลสำเร็จ เพื่อไม่เกิดผลกระทบต่อประชาชน ทั้งนี้ การแก้ไขปัญหาในระดับศูนย์บัญชาการควบคุมไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองของทุกจังหวัด จะทราบพื้นที่เสี่ยงเกิดไฟป่าอยู่แล้ว ก็ขอให้ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือกับส่วนราชการเพื่อเข้าไปแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที่ถูกเผาโดยเร็ว โดยกองทัพภาคที่ 3 พร้อมที่จะสนับสนุนเครื่องมือและ กำลังพล เข้าไปสนับสนุนในทุกพื้นที่

โอกาสนี้ แม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วย นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมกันเปิดพิธี Kick off กิจกรรม “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ป้องกันไฟป่า ” ประจำปี 2564 ที่บริเวณลานด้านหน้ากองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 เพื่อบูรณาการเตรียมความพร้อมแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในเขตพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ พร้อมทั้งกำชับให้เฝ้าติดตามสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยงเป็นพิเศษ และช่วยประชาสัมพันธ์ให้ภาคประชาชนได้ตระหนักถึงการป้องกันแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสาธารณภัยและแผนเผชิญเหตุในพื้นที่ของแต่ละจังหวัด

ขณะเดียวกัน แม่ทัพภาคที่ 3 ได้กล่าวว่า ตามที่กองอำนวยการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันกองทัพภาคที่ 3 ได้มีการติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 จนถึงวันที่ 19 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา พบว่า สถานการณ์ฝุ่นควันโดยรวมใน 17 จังหวัดภาคเหนือ สภาพฝุ่นละอองยังไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด ยังอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก นอกจากนี้ จุด Hotspot ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ ยังมีปริมาณลดลงถึงร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับสถิติปีที่ผ่านมา และจากการรับมอบนโยบายจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการประชุมที่จังหวัดเชียงรายเมื่อเดือนกันยายน 2563 ในแต่ละภาคส่วนก็ได้นำแนวทางมาปรับใช้ ทั้งในเรื่องของการลดเผา การชิงเก็บ พร้อมเน้นย้ำให้มีกระบวนสร้างการรับรู้เกี่ยวกับฝุ่นควันในชุมชน เพื่อลดปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันในพื้นที่

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ห้ามพลาด ชลประทานเชียงใหม่ ชวนนักตกปลา “ล่าชะโดยักษ์” จิบกาแฟสันเขื่อนอ่างแม่จอกหลวง
(มีคลิป) ชาวอำเภอเชียงดาว เปิดประเพณีเดินเข้าถ้ำเชียงดาวขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเนื่องในวันวิสาขบูชา
(มีคลิป) เจ้าอาวาสวัดโลกโมฬี ตั้งโต๊ะแจกถุงยังชีพนับร้อยชุด ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากวิกฤติโควิ-19
รก.อธิการบดี มทร.ล้านนา ร่วมการประชุมติดตามการดำเนินงานในพื้นที่โครงการหลวง สืบสานศาสตร์พระราชา ต่อยอดงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
หมอกควันไฟป่าภาคเหนือ 7 วัน พบสะสม 1,666 จุด บก.คฟป.ทภ.3 สน. จัดกำลังเข้าพื้นที่เสี่ยง รณรงค์ลดการเผาในพื้นที่โล่ง
คลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่พบผู้ติดเชื้อพุ่งสูงถึง 172 ราย และมีคลัสเตอร์ย่อยที่เชื่องโยงกับตลาดเมืองใหม่แล้ว 10 คลัสเตอร์