วันพุธ, 24 กรกฎาคม 2567

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เยี่ยมโครงการ 9101 ชนะเลิศลำดับที่ 3 ระดับประเทศ ที่เชียงใหม่

06 มิ.ย. 2018
1577
Social Share

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เยี่ยมโครงการ 9101 ชนะเลิศลำดับที่ 3 ระดับประเทศ ที่เชียงใหม่

ช่วงบ่ายวันที่ (5 มิถุนายน 2561) นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมคณะเดินทางเข้าเยี่ยมชมโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนในโครงการเลี้ยงวัว เพื่อเป็นรายได้เสริมลดหมอกควัน ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

โครงการเลี้ยงวัวเพื่อเป็นรายได้เสริมลดหมอกควัน เป็นโครงการที่จังหวัดเชียงใหม่ได้รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 3 รางวัลเกษตรยั่งยืน1ประเภทด้านอื่นๆ ซึ่งโครงการดังกล่าวเกิดจากความต้องการของชุมชน เนื่องจากพื้นที่อำเภอแม่แจ่มเป็นพื้นที่ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แปลงใหญ่และที่ผ่านมาถูกเป็นตัวชี้วัดในด้านหมอกควันและไฟป่า จากพื้นที่เกษตรกรรมและการบุกรุกทำลายป่า เกษตรกร ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว

นอกจากจะเกิดผลกระทบทางระบบนิเวศน์และการสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ ทำให้เกษตรกรในพื้นที่ร่วมกันคิดวิเคราะห์ถึงปัญหาดังกล่าวโดยน้อมนำหลักการทรงงานของสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดชหลักระเบิดจากข้างใน

โดยชุมชนขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ภายใต้โครงการ 9101 เพื่อเลี้ยงวัวพันธุ์พื้นเมือง เป็นรายได้เสริม และลดปัญหาหมอกควัน โดยเน้นมุ่งเน้นใช้วัตถุดิบในชุมชนเช่นซังข้าวโพดหรือแม้กระทั่งลดพื้นที่การปลูกข้าวโพดมาปลูกหญ้าเพื่อใช้เลี้ยงสัตว์ในการทำงาน ได้รับสนับสนุนจากทางหน่วยงานของรัฐ เช่นโครงการประชารัฐแม่แจ่ม โครงการสร้างป่าสร้างรายได้และแม่แจ่มโมเดลพลัส ทำให้เกิดความสำเร็จสามารถลดการเผาในพื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่ตำบลแม่นาจรจากปีที่ผ่านมา

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า โครงการนี้นับเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่ชุมชน ช่วยกันคิดช่วยกันดำเนินการ ร่วมกันรับผิดชอบและร่วมกันรับผลที่เกิดจากโครงการและก่อเกิดความรักความสามัคคีร่วมกันพัฒนาทางด้านการเกษตรอย่างยั่งยืนต่อไป

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เชียงใหม่ สนับสนุนชาวสวนหอมหัวใหญ่ ทดลองไวรัส NPV กำจัดหนอนกระทู้หอม ทดแทนสารเคมี (มีคลิป)
เกษตรเชียงใหม่ ชวน “ชม ชิม ช็อป สตรอว์เบอร์รี่สะเมิง” พร้อมเตรียมเปิดเทศกาลสตรอว์เบอร์รี่ 6 – 8 ก.พ. นี้ (มีคลิป)
ดีแทคจับมือพันธมิตรรุกภาคเกษตร เปิดตัวบริการ “ฟาร์มแม่นยำ” ช่วยเกษตรกรเพาะปลูกอย่างแม่นยำ
ครอบครัวหัวใจเกษตร Smart Farmer ตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืน
(มีคลิป) นศ.ม.แม่โจ้ทิ้งปริญญาตรี หันมาร่วมกลุ่ม Young Smart Farmer ขายผ่านออนไลน์จนธุรกิจปัง สินค้าไม่พอส่งขาย
(มีคลิป) เชียงใหม่ เปิดงานเกษตรอินทรีย์ วิถีล้านนา อย่างยิ่งใหญ่ เอาใจคนรักพืชผักเกษตรอินทรีย์