วันพุธ, 24 กรกฎาคม 2567

เชียงใหม่ จัดพิธีสรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อบรรพชน

Social Share

จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีสรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ประจำปี 2561 เนื่องในประเพณีสงกรานต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อบรรพชนผู้ครองเมืองเชียงใหม่

เชียงใหม่ จัดพิธีสรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง

เมื่อวันที่ (17 เมษายน 2561) นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมทำพิธีสรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ เนื่องในเทศกาลป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2561 โดยเริ่มจากพิธีสรงน้ำอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ (บริเวณหน้าค่ายกาวิละ) , สรงน้ำพระเจดีย์ขาว (บริเวณหน้าเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่) , สรงน้ำศาลหลักเมือง (แจ่งศรีภูมิ) , สรงน้ำศาลพญามังราย (ศาลพญามังราย) , สรงน้ำพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ (ศาลากลางจังหวัดเดิม) , สรงน้ำเจ้าพ่อ-เจ้าแม่ประตูชัย (ประตูช้างเผือก)

จากนั้นได้เดินทางไปสรงน้ำศาลคู่เมืองเชียงใหม่ บริเวณแจ่งหัวริน (เจ้าพ่อคำแดง) , สรงน้ำอนุสาวรีย์ช้างเผือก (พญาปราบเมืองมารเมืองยักษ์ และพญาปราบจักรวาล) จากนั้นเดินทางไปร่วมพิธีทางพระพุทธศาสนา กับคณะเจ้านายฝ่ายเหนือ ที่วัดสวนดอกพระอารามหลวง แล้วจึงเดินทางไปสรงน้ำอนุสาวรีย์สิงห์ (สิงห์ดุและสิงห์ด่าน) และสุดท้ายพิธีทรงน้ำอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 (หน้าศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง) ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจในครั้งนี้

เชียงใหม่ จัดพิธีสรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง

สำหรับ พิธีสรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง จังหวัดเชียงใหม่ จะจัดเป็นประจำทุกปีภายหลังงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อบรรพชนผู้ครองเมืองเชียงใหม่ในอดีตและถวายความเคารพแด่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ อันเป็นการสืบสานอนุรักษ์ไว้ซึ่งป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป

เชียงใหม่ จัดพิธีสรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง

เชียงใหม่ จัดพิธีสรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง

เชียงใหม่ จัดพิธีสรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง

เชียงใหม่ จัดพิธีสรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง

เชียงใหม่ จัดพิธีสรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง

เชียงใหม่ จัดพิธีสรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง

เชียงใหม่ จัดพิธีสรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ชาวเชียงใหม่ ร่วมใจรดน้ำดำหัวพ่อเมืองเชียงใหม่อย่างล้นหลาม
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สร้างสีสันวันสงกรานต์ จัดขบวนสัตว์เล่นสาดน้ำกับนักท่องเที่ยว
เชียงใหม่ สั่งทุกด่านใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เตือนคนเมาแล้วขับจับจริง ศาลพิจารณาขังไปแล้ว 53 ราย
เชิญชวนชาวเชียงใหม่ร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งล้านนา ประเพณีปี๋ใหม่เมือง Water Festival เทศกาลวิถีน้ำ….วิถีไทย
เทศบาลนครเชียงใหม่ตรวจคุณภาพน้ำคูเมือง การันตีนำมาเล่นสาดน้ำปี๋ใหม่เมืองได้อย่างปลอดภัย
เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ สืบสานประเพณีล้านนารดน้ำดำหัว อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร โดยร่วมกันแต่งกายย้อนยุคทั้งงาน