วันอังคาร, 28 พฤษภาคม 2567

เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ สืบสานประเพณีล้านนารดน้ำดำหัว อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร โดยร่วมกันแต่งกายย้อนยุคทั้งงาน

Social Share

เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ สืบสานประเพณีล้านนารดน้ำดำหัว อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร โดยร่วมกันแต่งกายย้อนยุคทั้งงาน เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมให้นักท่องเที่ยวได้เห็นประเพณีและการแต่งกายของคนล้านนาที่มีมาอย่างยาวนาน

ช่วงเช้าวันที่ (10 เมษายน 2561) นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ นำบุคลากรสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานสืบสานประเพณีไทย เนื่องในวันสงกรานต์ ที่บริเวณอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ทำนอง สิงคาลวนิช กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีผู้เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวจำนวนมาก

โดยภายในกิจกรรมได้มีพิธีรดน้ำดำหัว นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อขอพรเป็นศิริมงคลในการดำรงค์ชีวิต และการปฎิบัติงานอีกทั้งเป็นการสืบทอดประเพณีปีใหม่ไทยด้วย

นอกจากนี้ผู้ที่เข้าร่วมงานก็พร้อมใจกันแต่งตัวด้วยชุดไทย ชุดเสื้อผ้าพื้นเมือง เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศของการจัดงานดังกล่าว ถือเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมประเพณีของล้านนา ที่จะสื่อไปถึงนักท่องเที่ยวให้ได้ทราบถึงขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยอย่างแท้จริง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เชียงใหม่ จัดพิธีสรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อบรรพชน
ชาวเชียงใหม่ ร่วมใจรดน้ำดำหัวพ่อเมืองเชียงใหม่อย่างล้นหลาม
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สร้างสีสันวันสงกรานต์ จัดขบวนสัตว์เล่นสาดน้ำกับนักท่องเที่ยว
เชียงใหม่ สั่งทุกด่านใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เตือนคนเมาแล้วขับจับจริง ศาลพิจารณาขังไปแล้ว 53 ราย
เชิญชวนชาวเชียงใหม่ร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งล้านนา ประเพณีปี๋ใหม่เมือง Water Festival เทศกาลวิถีน้ำ….วิถีไทย
เทศบาลนครเชียงใหม่ตรวจคุณภาพน้ำคูเมือง การันตีนำมาเล่นสาดน้ำปี๋ใหม่เมืองได้อย่างปลอดภัย