วันพฤหัสบดี, 1 ธันวาคม 2565

ชาวเชียงใหม่ ร่วมใจรดน้ำดำหัวพ่อเมืองเชียงใหม่อย่างล้นหลาม

Social Share

ชาวเชียงใหม่ ร่วมใจรดน้ำดำหัวพ่อเมืองเชียงใหม่ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่อย่างล้นหลาม เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม ให้คงอยู่

ช่วงเช้าวันที่ (15 เมษายน 2561) นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการจังหวัด และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าสระเกล้าดำหัวนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมขอพรตามประเพณีปี๋ใหม่เมือง ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และในวันเดียวกันนี้ ได้เข้าสระเกล้าดำหัวและขอพรจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ทั้ง 3 ท่าน นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ นายกฤษณ์ ธนาวณิช และนายประจวบ กันธิยะ ณ บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ต่อมาได้มีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานจากภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เดินทางเข้ารดน้ำดำหัวพ่อเมืองเชียงใหม่ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งปีนี้ถือว่ามีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ ที่ได้อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมของชาวล้านนาให้คงอยู่สืบไป

ประมวลภาพ

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เชียงใหม่ จัดพิธีสรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อบรรพชน
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สร้างสีสันวันสงกรานต์ จัดขบวนสัตว์เล่นสาดน้ำกับนักท่องเที่ยว
เชียงใหม่ สั่งทุกด่านใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เตือนคนเมาแล้วขับจับจริง ศาลพิจารณาขังไปแล้ว 53 ราย
เชิญชวนชาวเชียงใหม่ร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งล้านนา ประเพณีปี๋ใหม่เมือง Water Festival เทศกาลวิถีน้ำ….วิถีไทย
เทศบาลนครเชียงใหม่ตรวจคุณภาพน้ำคูเมือง การันตีนำมาเล่นสาดน้ำปี๋ใหม่เมืองได้อย่างปลอดภัย
เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ สืบสานประเพณีล้านนารดน้ำดำหัว อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร โดยร่วมกันแต่งกายย้อนยุคทั้งงาน