วันอาทิตย์, 18 เมษายน 2564

แม่สะเรียงจัดอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน บ้านท่าตาฝั่ง หมู่บ้านชายขอบสาละวิน

Spread the love

วันที่ 12 มีนาคม 2564 นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง ได้เป็นประธานเปิดพิธีตามโครงการ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ (Amphoeyim service) ณ โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง ม.7 ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โดยมี นางวิลาวัณย์ คัดเชียงแสน นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง ได้เดินทางไปร่วมออกหน่วยให้บริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่บ้านท่าตาฝั่งและบริเวณใกล้เคียงชายขอบสาละวิน พร้อมกันนี้

นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง ได้ร่วมมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน ซึ่งทางแม่บ้านมหาดไทยได้รับการสนับสนุนจากพัฒนาชุมชนอำเภอแม่สะเรียง ทุนละ 500 บาท จำนวน 6 ทุน และกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง จำนวน 4 ทุน พร้อมนี้ได้มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้ จำนวน 10 ราย ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 ราย พร้อมเงินช่วยเหลือ รายละ 500 บาท

อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ เป็นการออกให้บริการ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางติดต่อราชการ โดยสอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนในแต่ละพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นการออกพบประชาชน เพื่อรับรู้ถึงสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนที่แท้จริง และยังช่วยบรรเทาผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
บ้านท่าตาฝั่ง อำเภอแม่สะเรียงอ่วม น้ำป่าซัดเข้าท่วมบ้านเรือนเสียหายหลายหลัง
New Normal ชาวบ้านโป่งร่วมพิธีสูตรกอง สูตรถอน ปัดเป่าโรคร้ายออกจากหมู่บ้าน
“ร่วมด้วยช่วยกันป้องกัน” นายกกิ่งกาชาดแม่สะเรียงส่งความห่วงใย ให้ทีมป้องกันโควิด
“บุญรักษา” เจ้าคณะอำเภอแม่สะเรียง เยี่ยมจุดตรวจมอบสิ่งของสร้างขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่
แม่ฮ่องสอน สกัดโควิด-19 ปิดหมู่บ้านห้ามคนภายนอกเข้า วอนลูกหลานทำงานพื้นที่เสี่ยงไม่ต้องกลับมา
อัยการแม่สะเรียง ลงพื้นที่ศูนย์พักพิงแม่ละอูน คุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย พร้อมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือ