วันพุธ, 24 กรกฎาคม 2567

เกษตรกรอำเภอฝาง เชียงใหม่ ใช้เนื้อที่ 7 ไร่ ปลูกพืช 7 ชนิด ในช่วงฤดูแล้งสร้างรายได้แสนกว่าบาท

Social Share

เกษตรกรอำเภอฝาง เชียงใหม่ ใช้เนื้อที่ 7 ไร่ ปลูกพืช 7 ชนิด ในช่วงฤดูแล้ง หลังเสร็จสิ้นจากการเก็บเกี่ยวนาปี สร้างรายได้แสนกว่าบาท

ในช่วงบ่ายวันที่ (12 ก.พ.61) นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมติดตามโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายในฤดูนาปรังปี 2561 และโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ฤดูแล้งหลังนา ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ สืบเนื่องวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้ขับเคลื่อนโยบายในพื้นที่

โดยมี 2 ประเด็นหลัก คืออนโยบายหลัก 15 ด้านมีหน่วยงานต่างๆ เป็นเจ้าภาพหลักรับผิดชอบ ประเด็นที่ 2 การแก้ไขปัญหาการเกษตรในพื้นที่ โดยผ่านขับเคลื่อนฝ่ายปฏิบัติการ ในพื้นที่ chief of operation : coo มีเกษตรจังหวัดเป็นประธาน และoperation team : ot โดยมีเกษตรอำเภอเป็นประธาน เพื่อการพัฒนาการเกษตรของประเทศ

สภาวะการเกษตรใรปัจจุบันนั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าจะกล่าวถึงวรจรต้นทุนการผลิตสูง ผลผลิตต่ำ ผลิตมากเกินความต้องการของตลาดหรือผู้บริโภคทำให้ประสบปัญหาขาดทุนหรือขายได้ตามราคาที่ควรจะเป็น ไม่ว่าจะเกิดจากปัจจัยใดๆ แต่วันนี้ นายสุชาติ วงค์ชื่น เกษตรอำเภอฝาง และคณะบุคคลากร ได้นำเสนอเกษตรกรตัวอย่าง ที่สามารถปรับตนเองให้ก้าวนำปัญหาทางด้านการเกษตร

ตัวอย่างกรณีของ นายบุญทิศ ไชยพรรณ์ เกษตรกรตำบลสันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ที่ทำการเกษตรจำนวน 7 ไร่ เพาะปลูกข้าวช่วงฤดูนาปี แต่พอหลังนาปีจะปลูกพืชผักที่หลากหลายอายุสั้นจำนวน 7 ชนิด เช่น แตงกวา คะน้า ผักกาด ถั่วลันเตา เป็นต้นสร้างรายได้ แสนกว่าบาท คิดเฉลี่ยต่อไร่เป็นมูลค่ากว่า 15,000 บาทต่อไร่ ซึ่งสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในช่วงฤดูแล้งมากกว่าการปลูกข้าวซึ่งสอดคล้องกับนโยบายทางรัฐที่แนะนำให้เกษตรในพื้นที่ปลูกพืชหลากหลายในฤดูนาปรัง ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างดีดี จากทางสำนักงานเกษตรอำเภอฝางและคณะบุคคลากร พร้อมนำเสนอในฐานะ operation team: ot เพื่อการพัฒนาภาคการเกษตรต่อไป

*****สำหรับความหมายของ COO และ OT คือ หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบคือกรมส่งเสริมการเกษตร ขับเคลื่อนผ่าน chief of operation : coo มีเกษตรจังหวัดเป็นประธาน และoperation team : ot โดยมีเกษตรอำเภอเป็นประธาน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เชียงใหม่ สนับสนุนชาวสวนหอมหัวใหญ่ ทดลองไวรัส NPV กำจัดหนอนกระทู้หอม ทดแทนสารเคมี (มีคลิป)
เกษตรเชียงใหม่ ชวน “ชม ชิม ช็อป สตรอว์เบอร์รี่สะเมิง” พร้อมเตรียมเปิดเทศกาลสตรอว์เบอร์รี่ 6 – 8 ก.พ. นี้ (มีคลิป)
ดีแทคจับมือพันธมิตรรุกภาคเกษตร เปิดตัวบริการ “ฟาร์มแม่นยำ” ช่วยเกษตรกรเพาะปลูกอย่างแม่นยำ
ครอบครัวหัวใจเกษตร Smart Farmer ตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืน
(มีคลิป) นศ.ม.แม่โจ้ทิ้งปริญญาตรี หันมาร่วมกลุ่ม Young Smart Farmer ขายผ่านออนไลน์จนธุรกิจปัง สินค้าไม่พอส่งขาย
(มีคลิป) เชียงใหม่ เปิดงานเกษตรอินทรีย์ วิถีล้านนา อย่างยิ่งใหญ่ เอาใจคนรักพืชผักเกษตรอินทรีย์