วันอาทิตย์, 20 มิถุนายน 2564

ทพ.36 ออกลาดตระเวนทางน้ำทางบก เฝ้าระวังความปลอดภัยเหตุสู้รบฝั่งเมียนมา

Spread the love

ทพ.36 ออกลาดตระเวนทางน้ำทางบก เพื่อป้องกันการรุกล้ำอธิปไตย การกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนชาวไทยริมฝั่งลำน้ำสาละวิน ขณะที่สถานการณ์ฝั่งเมียนมายังไม่สงบ

วันที่ 30 เมษายน 2564 สถานการณ์การสู้รบในฝั่งเมียนมา บริเวณริมน้ำสาละวิน ตลอดค่ำคืนที่ผ่านมา ทางฝ่ายความมั่นคงระบุ ยังได้ยินเสียงปืนจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านต่อเนื่อง บริเวณฐานด๊ากวิน ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับ บ้านท่าตาฝั่ง ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ฝั่งไทยได้มีการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ กรณีที่จะมีการอพยพของราษฏรกะเหรี่ยงเพิ่มเติม หากทางทหารเมียนมายังใช้การปฏิบัติการทางอากาศโจมตี

ขณะที่ทาง เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ฐานปฎิบัติการบ้านแม่สามแลบ ออกลาดตระเวนทางน้ำ ตั้งแต่ท่าเรือจุดผ่อนปรนแม่สามแลบ ถึง ท่าเรือบ้านสบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน โดยทำการลาดตระเวนทั้งทางบกและทางน้ำ เพื่อตรวจสอบ/สกัดกั้น ป้องกันการรุกล้ำอธิปไตย การลักลอบลำเลียงยาเสพติด การลักลอบขนอาวุธสงคราม หรือ การกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบ และ การ ติดตามสถานการณ์เพื่อความปลอดภัยของประชาชนชาว การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ตามแนวริมฝั่งลำน้ำสาละวิน อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ยังคง ตั้งจุดตรวจบริเวณหน้า ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ห้ามบุคคลภาพนอก และสื่อมวลชน เข้าไปในพื้นที่ บ้านแม่สามแลบ ตั้งแต่วันที่ 27 เม.ย ที่ผ่านมา พร้อมปิดจุดผ่อนปรนการค้านบ้านแม่สามแลบ และ ห้ามเดินเรือในแม่น้ำสาละวิน ขณะที่ราษฏรไทยบ้านแม่สามแลบที่อพยพอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย บ้านห้วยกองก๊าด ยังคงได้รับความดูแลจาก องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ในการเปิดรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือ การทำอาหารแจกจ่ายให้ราษฏรในพื้นที่ปลอดภัย นอกจากนี้ทางหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 นำรถโมบายเคลื่อนที่มาให้บริการแจกจ่ายน้ำอุปโภคให้แก่ราษฎร จากยอดที่เดินทางเข้าครั้งแรก เมื่อวันที่ 27 เมษายน 450 คน ปัจจุบันเหลือเพียง 208 คน ส่วนหนึ่งกลับไปอาศัยอยู่กับญาติพี่น้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
Baby Bunker โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่งเตรียม สร้างพื้นที่ปลอดภัยจากการสู้รบแนวชายแดนสู่การเรียนรู้
ชายแดนไทย-เมียนมา สงบมา 5 วัน ทพ.36 เร่งดูแลราษฎรที่ถูกผลกระทบจากสงครามเมียนมา 4 แห่ง
ทต.แม่สะเรียง เคาะประตูบ้าน – ร้านค้า รณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก
เกษตรกรแม่ฮ่องสอน สุดช้ำวอนช่วยซื้อ ฟักทองราคาตกเหลือ กิโลละ 1 – 2 บาท ยังไม่มีคนซื้อ
วันงดสูบบุหรี่โลก แม่ฮ่องสอน พัฒนาสถานที่ตลาดสดปลอดบุหรี่ ลดเสี่ยง ป้องกันโควิด19
ปศุสัตว์แม่สะเรียง เร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคปาก เท้า เปื่อย ให้โค และแพะ