วันอาทิตย์, 20 มิถุนายน 2564

ปศุสัตว์แม่สะเรียง เร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคปาก เท้า เปื่อย ให้โค และแพะ

Spread the love

ปศุสัตว์อำเภอแม่สะเรียง รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และ ให้คำแนะนำเรื่องโรคลัมปี สกินและการป้องกันแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 นายรังสิทธิ์ ศิริคำ ปศุสัตว์อำเภอแม่สะเรียง พร้อมเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ได้ออกดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ที่ บ้านพะมอมอ ม.9 ต. บ้านกาศ โดยมีสัตว์ลี้ยงที่ได้รับการฉีดวัคซีน โค จำนวน 106 ตัว แพะ จำนวน 35 ตัว ซึ่งในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง มีสัตว์เลี้ยงที่ต้องได้รับการฉีดวัคซีนทั้งสิ้น จำนวน 24,456 ตัว แบ่งเป็น โค จำนวน 15,137 ตัว กระบือ จำนวน 8,050 ตัว และ แพะ จำนวน 1,269 ตัว พร้อมกันนี้ทางเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์แม่สะเรียง ได้แนะนำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ให้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันโรคระบาดและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในกรณีที่สัตว์เลี้ยงเกิดโรคปากและเท้าเปื่อย และประชาสัมพันธ์ในเรื่องของโรคลัมปี สกิน ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่ สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัส ซึ่งมีแมลงดูดเลือด เช่นแมลงวันดูดเลือด ยุง เลือบ เป็นพาหะที่สำคัญ โค กระบือที่ได้รับเชื้อจะแสดงอาการมีไข้ มีตุ่มนูนแข็งขึ้นตามลำตัว การรักษา รักษาตามอาการ โรคนี้สามารถป้องกันได้โดยกำจัดแมลงดูดเลือดที่เป็นพาหะ งดการเคลื่อนย้ายสัตว์จากพื้นที่ที่เกิดโรค

ทั้งนี้ ทางสำนักงานปศุสัตว์แม่สะเรียงจะได้ออกดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ในพื้นที่ 7 ตำบล ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ถึง วันที่ 27 มิถุนายน 2564

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
Baby Bunker โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่งเตรียม สร้างพื้นที่ปลอดภัยจากการสู้รบแนวชายแดนสู่การเรียนรู้
ชายแดนไทย-เมียนมา สงบมา 5 วัน ทพ.36 เร่งดูแลราษฎรที่ถูกผลกระทบจากสงครามเมียนมา 4 แห่ง
ทต.แม่สะเรียง เคาะประตูบ้าน – ร้านค้า รณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก
เกษตรกรแม่ฮ่องสอน สุดช้ำวอนช่วยซื้อ ฟักทองราคาตกเหลือ กิโลละ 1 – 2 บาท ยังไม่มีคนซื้อ
วันงดสูบบุหรี่โลก แม่ฮ่องสอน พัฒนาสถานที่ตลาดสดปลอดบุหรี่ ลดเสี่ยง ป้องกันโควิด19
ฉก.ร.7 นำร่องเปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง ส่งเสริมกำลังพลเก็บใบไม้แห้งขาย 2 หมื่นกว่ากิโล