ผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวฯบ้านแม่ลามาหลวง กำชับมาตรการป้องกันโควิด -19

Spread the love

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่กำชับมาตรการป้องกันโควิด -19 ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบ บ้านแม่ลามาหลวง ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายผะอบ บินสะอาด ผู้อำนวยการพื้นที่พักพิงฯ บ้านแม่ลามาหลวง ผู้แทนองค์กรการกุศลเอกชนที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่พักพิง ให้การต้อนรับ จากการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ ได้กำชับ เน้นย้ำ เรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งการเข้มงวดจุดคัดกรองเส้นทางเข้า – ออก ทั้ง 4 จุด การลาดตระเวนโดยรอบ 24 ชั่วโมง ป้องกันมิให้มีการลักลอบเดินทางเข้าพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ อย่างผิดกฎหมายผ่านช่องทางธรรมชาติ มาตรการป้องกันตัวเองทั้งการสวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ และเว้นระยะห่างทางสังคม ส่วนการสุ่มตรวจ ผภร. ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ โดยองค์กร MI เพื่อส่งตัวอย่างไปตรวจที่ห้องแล็ป อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จำนวน 50 ราย ผลตรวจไม่พบเชื้อทั้งหมด

จากนั้นได้เดินทางเข้าตรวจสอบสถานที่กักกัน ภายในพื้นที่พักพิงที่จัดไว้สำหรับรองรับผู้เข้าข่าย ทั้งหมด 32 ห้อง ในกรณีที่พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่พักพิง นายอำเภอในฐานะผู้อำนวยการพื้นที่พักพิงฯ บ้านแม่ลามาหลวง โดยความเห็นชอบของสาธารณสุขประจำโรงพยาบาลอำเภอ จะพิจารณาใช้อำนาจในการปิดการ เข้า-ออก ไว้เป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไปยังสถานที่ต่างๆ ทั้งนี้ ทางองค์กรเอกชนร่วมกับหน่วยงานของรัฐ จะร่วมกันซ้อมแผนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอีกครั้ง เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์

สำหรับพื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบ บ้านแม่ลามาหลวง จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2538 เพื่อรองรับผู้หนีภัยการสู้รบจากประเทศเมียนมา ซึ่งกองกำลังเมียนมาได้เข้าโจมตีกองกำลังชนกลุ่มน้อย เป็นเหตุให้อพยพเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่ในเขตบ้านแม่ลามาหลวง หมู่ที่ 7 ตำบลสบเมย​no อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขนาดพื้นที่ 500 ไร่ มีประชากรรวม 7,623 คน

เรื่องมาใหม่
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
แม่ฮ่องสอน จัดพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว 2 พันผืน
ภัยแล้งส่อเค้ารุนแรง ชาวแม่สะเรียง ผญบ. นำราษฎร 9 หมู่บ้าน ร่วมสร้าง 3 ฝาย กักเก็บน้ำไว้ใช้
สบอ.16 แม่สะเรียง ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์หวงแหนป่า เปลี่ยนใบไม้ให้เป็นเงิน เนื่องในวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ
ทหาร นพค.36 แม่ฮ่องสอน มอบผ้าห่มกันหนาว บรรเทาความเดือดร้อนให้เด็กๆ นักเรียนบนดอยสูงในถิ่นกันดารจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ทต.แม่สะเรียง สร้างความมั่นใจ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด ล้างตลาด สร้างความมั่นใจให้ประชาชน
รีวิว เปิดรูทเส้นทางการท่องเที่ยววิถีชีวิตและธรรมชาติ (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) ทริป 3 วัน 2 คืน