วันอังคาร, 13 เมษายน 2564

ผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวฯบ้านแม่ลามาหลวง กำชับมาตรการป้องกันโควิด -19

Spread the love

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่กำชับมาตรการป้องกันโควิด -19 ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบ บ้านแม่ลามาหลวง ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายผะอบ บินสะอาด ผู้อำนวยการพื้นที่พักพิงฯ บ้านแม่ลามาหลวง ผู้แทนองค์กรการกุศลเอกชนที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่พักพิง ให้การต้อนรับ จากการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ ได้กำชับ เน้นย้ำ เรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งการเข้มงวดจุดคัดกรองเส้นทางเข้า – ออก ทั้ง 4 จุด การลาดตระเวนโดยรอบ 24 ชั่วโมง ป้องกันมิให้มีการลักลอบเดินทางเข้าพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ อย่างผิดกฎหมายผ่านช่องทางธรรมชาติ มาตรการป้องกันตัวเองทั้งการสวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ และเว้นระยะห่างทางสังคม ส่วนการสุ่มตรวจ ผภร. ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ โดยองค์กร MI เพื่อส่งตัวอย่างไปตรวจที่ห้องแล็ป อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จำนวน 50 ราย ผลตรวจไม่พบเชื้อทั้งหมด

จากนั้นได้เดินทางเข้าตรวจสอบสถานที่กักกัน ภายในพื้นที่พักพิงที่จัดไว้สำหรับรองรับผู้เข้าข่าย ทั้งหมด 32 ห้อง ในกรณีที่พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่พักพิง นายอำเภอในฐานะผู้อำนวยการพื้นที่พักพิงฯ บ้านแม่ลามาหลวง โดยความเห็นชอบของสาธารณสุขประจำโรงพยาบาลอำเภอ จะพิจารณาใช้อำนาจในการปิดการ เข้า-ออก ไว้เป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไปยังสถานที่ต่างๆ ทั้งนี้ ทางองค์กรเอกชนร่วมกับหน่วยงานของรัฐ จะร่วมกันซ้อมแผนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอีกครั้ง เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์

สำหรับพื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบ บ้านแม่ลามาหลวง จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2538 เพื่อรองรับผู้หนีภัยการสู้รบจากประเทศเมียนมา ซึ่งกองกำลังเมียนมาได้เข้าโจมตีกองกำลังชนกลุ่มน้อย เป็นเหตุให้อพยพเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่ในเขตบ้านแม่ลามาหลวง หมู่ที่ 7 ตำบลสบเมย​no อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขนาดพื้นที่ 500 ไร่ มีประชากรรวม 7,623 คน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
อัยการแม่สะเรียง ลงพื้นที่ศูนย์พักพิงแม่ละอูน คุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย พร้อมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือ
วิสาหกิจฯ ทุ่มแพม เปิดแล้ว ศูนย์เรียนรู้ครบวงจรปลูกกัญชาที่แม่ฮ่องสอน
วันหยุดเขื่อนโลก 4 เครือข่ายลุ่มน้ำในแม่สะเรียง จัดพิธีบวชป่า หยุดสร้างเขื่อน สืบชะตาแม่น้ำยวม-เงา
แม่สะเรียงจัดอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน บ้านท่าตาฝั่ง หมู่บ้านชายขอบสาละวิน
มท.1 เปิดโครงข่ายไฟฟ้าให้ชาวแม่สะเรียง ฮ่องสอน ได้ใช้ไฟฟ้า
ผบ.ทบ.เยี่ยมหน่วยป้องกันชายแดนสาละวิน แม่ฮ่องสอน กำชับสกัดโควิดและไฟป่า