วันพุธ, 24 กรกฎาคม 2567

กระทรวงวิทย์ฯ เปิดโลกเกษตรยุคใหม่ เรียนรู้นวัตกรรมเพื่อเกษตรกร 4.0 Smart Farm

09 มิ.ย. 2018
2165
Social Share

กระทรวงวิทย์ฯ เปิดโลกเกษตรยุคใหม่ เรียนรู้นวัตกรรมเพื่อเกษตรกร 4.0 ในงานมหกรรมวิทย์ฯ ระดับภูมิภาค จ.เชียงใหม่

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ( อพวช.) กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมมานานนับศตวรรษ เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงมาจนถึงปัจจุบัน การเกษตรวิถีใหม่ ๆ ก็พัฒนาขึ้นพร้อม ๆ กับนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตรที่ทันสมัย ซึ่งประเทศไทยกำลังก้าวสู่ยุคเกษตร 4.0 จึงต้องพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อสนับสนุนเกษตรกรไทยให้เป็นเกษตกรยุคใหม่ ที่พร้อมทั้งความรู้ การบริหารจัดการและนวัตกรรมทางการเกษตร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

ซึ่งในนิทรรศการ เกษตรยุคใหม่ (Smart Farm) เยาวชนและผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน จะได้เห็นนวัตกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยสนับสนุนการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีโซนต่าง ๆ ดังนี้ Zone 1: การเกษตรไทย จากอดีต…ถึงปัจจุบัน…มุ่งสู่อนาคต เป็นการเรียนรู้การเกษตรไทยแต่ละยุคสมัยและฟังเรื่องเล่าจากลุงต้นไม้

Zone 2: Smart Farmer หัวใจหลักของนิทรรศการที่ได้รวบรวมเทคโนโลยีและเกษตรทางเลือกแห่งยุค 4.0 เช่น โดรนเพื่อการเกษตรที่ใช้ในการสำรวจพื้นที่เพาะปลูก ถ่ายภาพทางอากาศมีเซนเซอร์วัดความชื้นของอากาศ ช่วยหว่านเมล็ดพันธุ์ ช่วยรดน้ำและพ่นปุ๋ยบำรุงพืช มีระบบล็อกความสูง ระบบกันหลงทาง ผ่านการควบคุมด้วยมือและแบบอัตโนมัติ Farmbot ต้นแบบฟาร์มที่มีระบบปลูกพืชอัตโนมัติทั้งปลูกและอควาโปนิกส์ (Aquaponics) การปลูกพืชควบคู่กับการเลี้ยงปลาโดยใช้หลักการพึ่งพากันระหว่างปลากับพืช การปลูกพืชแนวตั้ง (Vertical Farming ) ในพื้นที่จำกัด เป็นต้น

Zone 3: จากไร่…สู่ครัว รู้จักเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร เพื่อช่วยยืดอายุในการเก็บรักษาผลผลิตให้นานขึ้น เพิ่มพูนรายได้ให้แก่เกษตรกร พร้อมเรียนรู้ประสบการณ์จากเกษตรกรยุคใหม่ที่ประสบความสำเร็จทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจสู่การก้าวมาเป็นเกษตรกรของเยาวชนในอนาคต

สำหรับเกษตรยุค 4.0 ถือเป็นยุคนวัตกรรมนำสู่ความยั่งยืน เป็นการปรับเปลี่ยนจากการเกษตรดั้งเดิมสู่การเกษตรสมัยใหม่ โดยเกษตรกรต้องศึกษาหาความรู้แบบสหวิทยาการ บริหารจัดการและนวัตกรรมที่ทันสมัยเพื่อสามารถผลิตพืชผลที่มีคุณภาพ ช่วยลดต้นทุน ค่าใช้จ่าย แรงงานและระยะเวลาแต่ได้ผลผลิตที่มากขึ้น และสามารถเลี้ยงตนเองได้อย่างยั่งยืน เช่น ดาวเทียม โดรน แอปพลิเคชั่น หุ่นยนต์และเครื่องจักรเข้ามาเป็นตัวช่วยสำคัญในการผลิต

สิ่งที่จะเป็นเกษตรกรยุคใหม่ที่ประสบความสำเร็จได้ จะต้องนำองค์ความรู้ ทฤษฎีต่างๆ มาปรับเปลี่ยน ผสมผสานให้เหมาะกับพื้นที่ สภาพแวดล้อมและความต้องการของเกษตรกร เช่น การปลูกพืชแบบเกษตรอินทรีย์ โดยใช้หลักการบริหารจัดการที่ดินแบบทฤษฎีใหม่ควบคู่กันไป เป็นต้น

เหลือเวลาเข้าชมงานอีกเพียง 1 วัน เท่านั้นสำหรับนักเรียน เยาวชน และผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ จนถึงวันที่ 10 มิถุนายนนี้ เวลา 09.00 – 19.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ CMECC สนใจติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ www.nsm.or.th และ FACEBOOK : มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สอบถามที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โทรศัพท์ 02-577-9960

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เชียงใหม่ สนับสนุนชาวสวนหอมหัวใหญ่ ทดลองไวรัส NPV กำจัดหนอนกระทู้หอม ทดแทนสารเคมี (มีคลิป)
เกษตรเชียงใหม่ ชวน “ชม ชิม ช็อป สตรอว์เบอร์รี่สะเมิง” พร้อมเตรียมเปิดเทศกาลสตรอว์เบอร์รี่ 6 – 8 ก.พ. นี้ (มีคลิป)
ไมโครชิพ ช่วยนักพัฒนาเร่งการออกแบบโหนด IoT ระยะไกล ด้วยผลิตภัณฑ์ตระกูล LoRa(R) System-in-Package ที่ใช้พลังงานต่ำที่สุดในอุตสาหกรรม
Infineon เปิดตัวชุดซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สสำหรับ TPM 2.0 เพิ่มความปลอดภัยการใช้งานในภาคอุตสาหกรรมและยานยนต์
“MI SHOP by แม่วังสื่อสาร” เปิดแล้ววันนี้ ที่เซ็นทรัล แอร์พอร์ต
“วิศวกรรมแห่งชาติ 2561” ร่วมโชว์นวัตกรรมวิศวกรรม เพื่อให้คนไทยก้าวทันเทคโนโลยีและเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้เกิดแก่สังคมไทย