วันพฤหัสบดี, 22 ตุลาคม 2563

เกษตรเชียงใหม่จับมือพาณิชย์วางแผนลุยตลาดหอมใหญ่แปลงใหญ่

เกษตรเชียงใหม่จับมือพาณิชย์วางแผนลุยตลาดหอมใหญ่แปลงใหญ่ ขณะที่ 3 อำเภอในเชียงใหม่เป็นแหล่งปลูกรายใหญ่ระดับประเทศ

นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบอบรมเกษตรกรแปลงใหญ่หอมหัวใหญ่ในการทำแผนการผลิตและแผนธุรกิจ โดยมีจำนวนสมาชิกเข้าอบรมกว่า 80 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

เป็นที่ทราบดีว่าปัญหาราคาสินค้าเกษตรของจังหวัดเชียงใหม่นอกจะมีลำไย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แล้วนั้น ยังมีพืชตระกูลหอมอย่าง”หอมหัวใหญ่”ก็เป็นพืชหนึ่งที่เราผู้ที่ปฎิบัติงานในภาคการเกษตรนั้นไม่ได้นิ่งนอนใจในการช่วยเหลือเกษตรกรทั้งทางภาครัฐและเอกชน

ในส่วนจังหวัดเชียงใหม่นั้น นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า พื้นที่ปลูกหอมหัวใหญ่ ในประเทศไทยจากสถิติปีที่ผ่านมานั้นมีพื้นที่ปลูกประมาณ 8,200 กว่าไร่ และมากที่สุดจะอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ที่ประมาณ 6,500 ไร่ เกษตรกรผู้ปลูกมี จำนวน 1,800 กว่าครัวเรือน อำเภอที่ปลูกมากได้แก่ อ.แม่วาง อ.ฝาง อ.สันป่าตอง ซึ่งจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม

โดยทางสำนักงานเกษตรจังหวัดและอำเภอในพื้นที่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการผลิต และปัญหาด้านการเชื่อมโยงตลาดจึงได้ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จัดทำเวทีวิเคราะห์ จัดทำแผนและเป้าหมายการพัฒนาของกลุ่มตามการบริหารจัดการรูปแบบแปลงใหญ่ใน 5 ด้าน ได้แก่ การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน GAP การตลาด และการบริหารจัดการ ให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในอำเภอแม่วาง กว่า 80 ราย ในทำแผนการการผลิตเพื่อสนับสนุนวัสดุการเกษตรเพื่อพัฒนาการผลิต

ในโอกาสนี้ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ และผู้ประกอบการเอกชนเข้าร่วมวางแผนธุรกิจ เพื่อเชื่อมโยงตลาดเพื่อวางแผนในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมากต่อไปอีกด้วย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เชียงใหม่ สนับสนุนชาวสวนหอมหัวใหญ่ ทดลองไวรัส NPV กำจัดหนอนกระทู้หอม ทดแทนสารเคมี (มีคลิป)
เกษตรเชียงใหม่ ชวน “ชม ชิม ช็อป สตรอว์เบอร์รี่สะเมิง” พร้อมเตรียมเปิดเทศกาลสตรอว์เบอร์รี่ 6 – 8 ก.พ. นี้ (มีคลิป)
ดีแทคจับมือพันธมิตรรุกภาคเกษตร เปิดตัวบริการ “ฟาร์มแม่นยำ” ช่วยเกษตรกรเพาะปลูกอย่างแม่นยำ
ครอบครัวหัวใจเกษตร Smart Farmer ตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืน
(มีคลิป) นศ.ม.แม่โจ้ทิ้งปริญญาตรี หันมาร่วมกลุ่ม Young Smart Farmer ขายผ่านออนไลน์จนธุรกิจปัง สินค้าไม่พอส่งขาย
(มีคลิป) เชียงใหม่ เปิดงานเกษตรอินทรีย์ วิถีล้านนา อย่างยิ่งใหญ่ เอาใจคนรักพืชผักเกษตรอินทรีย์