วันศุกร์, 19 เมษายน 2567

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ติดตามงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเน้นย้ำให้ใช้สารกำจัดวัชพืชเมื่อจำเป็นเท่านั้น

06 มิ.ย. 2018
1256
Social Share

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ติดตามงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเน้นย้ำให้ใช้สารกำจัดวัชพืชเมื่อจำเป็นเท่านั้น

ช่วงเช้าวันที่ (5 มิถุนายน 2561) นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ตรวจเยี่ยมหน่วยงานส่วนภูมิภาค สำนักงานเกษตรจังหวัด เชียงใหม่โดยมี นายนเรศ ฝีปากเพราะ ผอ.สสก.6, นาย สมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับรายงานข้อมูลตามแนวนโยบายสำคัญในพื้นที่

สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นหน่วยภายใต้สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมส่งเสริมการเกษตร ตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ทั้ง 5 ด้าน การส่งเสริมความมั้นคงในอาชีพเกษตรกร และองค์กรเกษตรกร/การส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า ยกระดับสู่มาตรฐานสากล งานวิจัยต่างๆ เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจการค้า เพิ่มโอกาสทางด้านการแข่งขัน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงพัฒนาศักยภาพองค์กรโดยใช้นวัตกรรม

ที่ผ่านมามีหลากหลายโครงการที่ขับเคลื่อนโดยงานภูมิภาค อาทิ โครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร โครงการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ และปัจจุบันที่ดำเนินการ 77 จังหวัด 882 ชุมชน ครอบคลุมทั่วภูมิภาคของไทยตามนโยบายไทยนิยมยั่งยืนในปัจจุบันที่กรมส่งเสริมเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโครงการ 5 โครงการหลัก ดังนี้ โครงการส่งเสริมเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ , โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อย โครงการศูนย์ขยายพันธุ์พืช และโครงการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่, โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

สำหรับโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยจะแบ่งเป็น 2 กิจกรรมคือกิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกร และกิจกรรมการพัฒนากลุ่มเกษตรกร โดยจะประกาศรายชื่อเกษตรกรมีสิทธิ์เข้าร่วมพร้อมกับอมรมหลังวันที่5มิถุนายนเป็นต้นไป

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ยังฝากประเด็นสำคัญในเรื่องการใช้สารกำจัดวัชพืชเมื่อเกษตรกรมีความจำเป็นต้องใช้ ขอให้เกษตรกรใช้อย่างถูกต้อง ตามคำแนะนำจากทางราชการรวมถึงระดมข้อมูลในพื้นที่เกี่ยวกับมาตรการการใช้สารกำจัดวัชพืชในแปลงเกษตรอย่างถูกต้อง ปลอดภัย และการปฏิบัติในแปลงในระบบ GAP ที่เป็นประเด็นสำคัญต่อระบบการผลิตเกษตร สุขภาวะ ทั้งผู้ผลิต และผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เชียงใหม่ สนับสนุนชาวสวนหอมหัวใหญ่ ทดลองไวรัส NPV กำจัดหนอนกระทู้หอม ทดแทนสารเคมี (มีคลิป)
เกษตรเชียงใหม่ ชวน “ชม ชิม ช็อป สตรอว์เบอร์รี่สะเมิง” พร้อมเตรียมเปิดเทศกาลสตรอว์เบอร์รี่ 6 – 8 ก.พ. นี้ (มีคลิป)
ดีแทคจับมือพันธมิตรรุกภาคเกษตร เปิดตัวบริการ “ฟาร์มแม่นยำ” ช่วยเกษตรกรเพาะปลูกอย่างแม่นยำ
ครอบครัวหัวใจเกษตร Smart Farmer ตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืน
(มีคลิป) นศ.ม.แม่โจ้ทิ้งปริญญาตรี หันมาร่วมกลุ่ม Young Smart Farmer ขายผ่านออนไลน์จนธุรกิจปัง สินค้าไม่พอส่งขาย
(มีคลิป) เชียงใหม่ เปิดงานเกษตรอินทรีย์ วิถีล้านนา อย่างยิ่งใหญ่ เอาใจคนรักพืชผักเกษตรอินทรีย์