วันพฤหัสบดี, 1 ธันวาคม 2565

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ชี้ตลาดนำการผลิต คุณภาพต้องมาก่อน

06 มิ.ย. 2018
1135
Social Share

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ชี้ตลาดนำการผลิต คุณภาพต้องมาก่อน

เมื่อวันที่ (5 มิถุนายน 256) นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมคณะ ได้เดินทางไปดูงาน ตามโครงการ ( Press Tour) โดยกรมส่งเสริมการเกษตรในจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมตามภารกิจและนโบายสำคัญของกรมส่งเสริมการเกษตรในส่วนภูมิภาคที่เป็นนวัตกรรม หรือภูมิปัญญาเป็นตัวอย่างการปฏิบัติดีๆ ที่เกษตรกรสามารถปรับใข้ในการผลิตให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและภูมิสังคมของตน ณ สวนมะม่วง ภายใต้ระบบส่งเสริมการเกษตรแบยแปลงใหญ่ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า การเกษตรแปลงใหญ่มะม่วงแปลงนี้เป็นแปลงขนาด 4,000ไร่ เดิมเป็นพื้นที่อับฝน แต่ที่มีการบริหารจัดการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ที่ดี รูปแบบกลุ่มได้รับการดูแลเรื่องน้ำในระบบการผลิตจากงานหน่วยงานทางภาครัฐ อย่างศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ และหน่วยงานบูรณาการ

อีกทั้งนำวิทยาการการเลือกสายพันธุ์ปลูกที่ไม่เหมือนใครเป็นที่ต้องการของตลาด ทั้งในและต่างประเทศเช่น R2E2 งาช้างแดง จักรพรรดิ หรือแม้แต่ปลูกมะม่วงระยะชิด และเน้นผลิตมะม่วงคุณภาพ ตลอดมีการบริหารจัดการออกผลผลิตไม่ตรงกับช่วงผลผลิตออกมาก เชื่อมโยงการผลิตโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และยังย้ำให้เกษตรกรผลิตมะม่วงเน้นคุณภาพ เรามีผลผลิตที่ดีมีคุณภาพอยู่กับตัว หรือกับเจ้าของสวน ยังไงก็จะขายได้ในราคาคุณภาพอย่างแน่นอน ซึ่งถือเป็นแบบอย่างการผลิตภายใต้นโยบายระยะการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ที่กรมส่งเสริมการเกษตรนำเสนอเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรนำไปปรับใช้ให้เหมาะกับการผลิตต่อไป

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เชียงใหม่ สนับสนุนชาวสวนหอมหัวใหญ่ ทดลองไวรัส NPV กำจัดหนอนกระทู้หอม ทดแทนสารเคมี (มีคลิป)
เกษตรเชียงใหม่ ชวน “ชม ชิม ช็อป สตรอว์เบอร์รี่สะเมิง” พร้อมเตรียมเปิดเทศกาลสตรอว์เบอร์รี่ 6 – 8 ก.พ. นี้ (มีคลิป)
ดีแทคจับมือพันธมิตรรุกภาคเกษตร เปิดตัวบริการ “ฟาร์มแม่นยำ” ช่วยเกษตรกรเพาะปลูกอย่างแม่นยำ
ครอบครัวหัวใจเกษตร Smart Farmer ตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืน
(มีคลิป) นศ.ม.แม่โจ้ทิ้งปริญญาตรี หันมาร่วมกลุ่ม Young Smart Farmer ขายผ่านออนไลน์จนธุรกิจปัง สินค้าไม่พอส่งขาย
(มีคลิป) เชียงใหม่ เปิดงานเกษตรอินทรีย์ วิถีล้านนา อย่างยิ่งใหญ่ เอาใจคนรักพืชผักเกษตรอินทรีย์