วันอาทิตย์, 23 มิถุนายน 2567

ภาครัฐร่วมกับเอกชนเชียงใหม่ หารือเชื่อมตลาดเกษตรแปลงใหญ่ มุ่งพัฒนาให้สอดคล้องกับแหล่งรับซื้อ

Social Share

ภาครัฐร่วมกับเอกชนเชียงใหม่ หารือเชื่อมตลาดเกษตรแปลงใหญ่ มุ่งพัฒนาให้สอดคล้องกับแหล่งรับซื้อ

ช่วงเช้าวันที่ (22 พฤษภาคม 2561) นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงการตลาด ณ โรงแรมธาริน ตำบลช้างเผือกอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยเป้าหมายเป็นผู้รับผิดชอบแปลงใหญ่ระดับอำเภอ ประธานแปลงใหญ่ กว่า 140 คน

นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ให้ข้อมูลว่าจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ตามนโยบาย หลัก 15 ด้าน กรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นการดำเนินการรูปแบบบูรณาการทั้งภาค รัฐและเอกชน เพื่อเป็นการจัดการทรัพยากรทุกด้านในระบบการผลิตโดยอาศัยการรวมกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตพืชคล้ายกันบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุวัตุประสงค์ 5 ด้าน จ.เชียงใหม่เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2559 -2561 ต่อเนื่อง 3 ปี ทั้งสิ้น71 แปลงครอบคลุมกว่า15 ชนิดทั้งพืชและสัตว์

ครั้งนี้ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์แและสารสนเทศนางภณิดา ชัยปัญญา กล่าวว่าการสัมนาในครั้งนี้เพื่อเชื่อมโยงตลาดกับทั้งทางภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นพานิชย์จังหวัดเชียงใหม่ อุตสาหกรรมจังหวัด สหกรณ์การเกษตร และเอกชนอย่าง ห้างสรรพสินค้า Big c Top suppermarket lotus Makro และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จำกัด ให้ผู้ผลิตหรือเกษตรกรเรียนรู้ทิศทางตลาดและกระแสความต้องการผู้บริโภคเพื่อพัฒนาสินค้าของตนให้สอดคล้องกับแหล่งที่จะรับซื้อโดยมีหน่วยงานบูรณการภาครัฐคอยให้การสนับสนุนเพิ่มโอกาสสินค้าเกษตรแปลงใหญ่เชียงใหม่สู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศต่อไป

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เชียงใหม่ สนับสนุนชาวสวนหอมหัวใหญ่ ทดลองไวรัส NPV กำจัดหนอนกระทู้หอม ทดแทนสารเคมี (มีคลิป)
เกษตรเชียงใหม่ ชวน “ชม ชิม ช็อป สตรอว์เบอร์รี่สะเมิง” พร้อมเตรียมเปิดเทศกาลสตรอว์เบอร์รี่ 6 – 8 ก.พ. นี้ (มีคลิป)
ดีแทคจับมือพันธมิตรรุกภาคเกษตร เปิดตัวบริการ “ฟาร์มแม่นยำ” ช่วยเกษตรกรเพาะปลูกอย่างแม่นยำ
ครอบครัวหัวใจเกษตร Smart Farmer ตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืน
(มีคลิป) นศ.ม.แม่โจ้ทิ้งปริญญาตรี หันมาร่วมกลุ่ม Young Smart Farmer ขายผ่านออนไลน์จนธุรกิจปัง สินค้าไม่พอส่งขาย
(มีคลิป) เชียงใหม่ เปิดงานเกษตรอินทรีย์ วิถีล้านนา อย่างยิ่งใหญ่ เอาใจคนรักพืชผักเกษตรอินทรีย์