วันศุกร์, 1 ธันวาคม 2566

(มีคลิป) ธ.ก.ส.ภาคเหนือ เตรียมงบ 3 พันล้านช่วยเกษตรกรลำไย พร้อมเปิดตัวแบรนด์รังนกน้ำลำไยแห่งเดียวในไทย

Social Share

ธ.ก.ส.ภาคเหนือ เตรียมงบ 3 พันล้านช่วยเหลือเกษตรกรลำไย พร้อมเปิดตัวแบรนด์รังนกน้ำลำไยแห่งเดียวในประเทศไทย

ช่วงเช้าวันที่ (16 พ.ค. 61) ที่ห้องประชุมโรงแรมเมอร์เคียว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายภานิต ภัทรสาริน ผู้อำนวยการ ธ.ก.ส.ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบน พร้อมผู้บริหาร ผู้ประกอบการลำไย ในเขตพื้นที่ 6 จังหวัดภาคเหนือ ได้ร่วมกันประชุมตามโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการลำไย ปีการผลิต 2561 เพื่อเตรียมความพร้อมและประเมินสถานการณ์ การปรับทิศทางในการจัดจำหน่ายและเพิ่มมูลค่าให้กับลำไยในปี 2561

พร้อมกันนี้ทางผู้ประกอบการลำไย ก็ได้นำผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับลำไย ทั้งลำไยอบแห้งสีทอง น้ำผึ้งดอกลำไย น้ำลำไย และมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นไฮไลท์หนึ่งเดียวของประเทศไทยคือ แบรนด์รังนกน้ำลำไย มาจัดแสดงภายในงานด้วย

นางสาวกรรณิการ์ ด่านไพบูลย์ ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองพูนฟู้ดส์ กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์แบรนด์รังนกน้ำลำไยนั้น ทางห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองพูนฟู้ดส์ ซึ่งอยู่ที่บ้านป่าเหว จังหวัดลำพูน ได้คิดค้นและผลิตขึ้นมาเป็นแบรนด์ของตนเอง ด้วยการสนับสนุนเงินจากทาง ธ.ก.ส. ที่ผ่านมานั้นจะเห็นว่าการทำรังนก มักจะใช้น้ำตาลกรวดแทน แต่ครั้งนี้เราได้ใช้ผลผลิตที่มาจากลำไย และจังหวัดลำพูนก็เป็นแหล่งปลูกลำไยที่ใหญ่ในภาคเหนือเช่นกัน จึงได้คิดค้นหาวิธีการนำมาใช้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ และเพิ่มมูลค่าให้กับลำไยในพื้นที่

จนกระทั่งได้ออกมาเป็นแบรนด์รังนกน้ำลำไย แห่งเดียวในประเทศไทยที่ไม่ใช้น้ำตาลกรวด และดีกับสุขภาพเพราะมาจากผลิตภัณฑ์ที่เป็นธรรมชาติโดยตรง ขณะนี้ก็ได้มีการจดสิทธิบัตรการคิดค้นและการผลิตไว้เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันตลาดในประเทศให้การตอบรับเป็นอย่างดี และต่างประเทศขณะนี้ลูกค้าอยู่ที่ประเทศจีน ในอนาคตก็เตรียมขยายไปยังประเทศอื่นๆ ต่อไป

นายภานิต ภัทรสาริน ผู้อำนวยการ ธ.ก.ส.ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบน เปิดเผยว่า ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อจะได้ทราบสถานการณ์การผลิตและบริหารจัดการลำไยปีการผลิตของภาครัฐ ในปีการผลิต 2561 และหารือร่วมกันกับผู้ประกอบการลำไยใน 6 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อกำหนดทิศทาง แนวทางบริหารจัดการลำไย และมาตรการสนับสนุนของธนาคารที่จะให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการลำไย

ในปีนี้สถานการณ์การผลิตลำไยภาคเหนือ มีพื้นที่ให้ผลผลิต จำนวน 839,945 ไร่ แยกเป็นในฤดู 637,127 ไร่ นอกฤดู 198,457 ไร่ ผลผลิตลำไย ที่คาดว่าจะได้ในปีนี้ จำนวน 659,173 ตัน ในฤดู 386,342 ตัน ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากปี 60 ร้อยละ 2.29 ผลผลิตนอกฤดู 272,831 ตัน ซึ่งผลผลิตจะออกสูงสุดประมาณวันที่ 1 – 20 สิงหาคม 2561 ประมาณร้อยละ 41 ซึ่งทางภาครัฐมีการเตรียมแนวทางการบริหารจัดการลำไย ทั้งการป้องกันและสนับสนุน เช่น การพัฒนาคุณภาพลำไย การให้สินเชื่อแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมและเร่งกระจายออกนอกแหล่งผลิต การประชาสัมพันธ์กระตุ้นการบริโภคสดในประเทศและเชื่อมโยงตลาด

กระจายผลผลิตออกนอกแหล่งการผลิต เป็นต้น ซึ่ง ธ.ก.ส.ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบน ดูแล 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน มีลูกค้า จำนวน 755,709 คน สนับสนุนสินเชื่อแก่เกษตรเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายและค่าลงทุนการผลิตลำไย จำนวน 11,555 ล้านบาท วันนี้ได้ร่วมมือกับลูกค้าผู้ประกอบการลำไย จำนวน 147 ราย ซึ่งมีความสามารถในการรองรับผลผลิตลำไย ประมาณ 180,000 ตัน เพื่อหารือร่วมกันในการผลิตที่จะออกสู่ตลาดในปีนี้ และให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับซื้อลำไย ตั้งแต่เดือน มิ.ย. 2561 ด้วยมาตรการสินเชื่อ วงเงินรวม 3,000 ล้านบาท

โดยแบ่งสินเชื่อเป็นค่าใช้จ่ายการผลิตและรวบรวมผลผลิตลำไย เพื่อจำหน่ายทั้งลำไยสดและแปรรูป อบแห้งทั้งเปลือก แห้งเนื้อสีทอง รวมทั้งเพื่อเป็นค่าลงทุนปรับปรุงโรงเรือน เตาอบลำไย ระบบการผลิต สินเชื่อเอสเอ็มอีเกษตร เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเกษตรที่ดีให้มีความเข้มแข็งและเป็นตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร โครงการสินเชื่อเพื่อปรับโครงสร้างการผลิตการเกษตรสู่ความยั่งยืน เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตร

โดยวันนี้มีผู้ประกอบการในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน เชียงราย และพะเยา รวม 147 ราย หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหาร ธ.ก.ส.ทั้งสำนักงานใหญ่และในพื้นที่ มาร่วมสัมมนาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการลำไยมีรายได้อย่างยั่งยืน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เชียงใหม่ สนับสนุนชาวสวนหอมหัวใหญ่ ทดลองไวรัส NPV กำจัดหนอนกระทู้หอม ทดแทนสารเคมี (มีคลิป)
เกษตรเชียงใหม่ ชวน “ชม ชิม ช็อป สตรอว์เบอร์รี่สะเมิง” พร้อมเตรียมเปิดเทศกาลสตรอว์เบอร์รี่ 6 – 8 ก.พ. นี้ (มีคลิป)
ดีแทคจับมือพันธมิตรรุกภาคเกษตร เปิดตัวบริการ “ฟาร์มแม่นยำ” ช่วยเกษตรกรเพาะปลูกอย่างแม่นยำ
ครอบครัวหัวใจเกษตร Smart Farmer ตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืน
(มีคลิป) นศ.ม.แม่โจ้ทิ้งปริญญาตรี หันมาร่วมกลุ่ม Young Smart Farmer ขายผ่านออนไลน์จนธุรกิจปัง สินค้าไม่พอส่งขาย
(มีคลิป) เชียงใหม่ เปิดงานเกษตรอินทรีย์ วิถีล้านนา อย่างยิ่งใหญ่ เอาใจคนรักพืชผักเกษตรอินทรีย์