วันอังคาร, 28 พฤษภาคม 2567

(มีคลิป) ธ.ก.ส.ภาคเหนือ เตรียมงบ 3 พันล้านช่วยเกษตรกรลำไย พร้อมเปิดตัวแบรนด์รังนกน้ำลำไยแห่งเดียวในไทย

Social Share

ธ.ก.ส.ภาคเหนือ เตรียมงบ 3 พันล้านช่วยเหลือเกษตรกรลำไย พร้อมเปิดตัวแบรนด์รังนกน้ำลำไยแห่งเดียวในประเทศไทย

ช่วงเช้าวันที่ (16 พ.ค. 61) ที่ห้องประชุมโรงแรมเมอร์เคียว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายภานิต ภัทรสาริน ผู้อำนวยการ ธ.ก.ส.ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบน พร้อมผู้บริหาร ผู้ประกอบการลำไย ในเขตพื้นที่ 6 จังหวัดภาคเหนือ ได้ร่วมกันประชุมตามโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการลำไย ปีการผลิต 2561 เพื่อเตรียมความพร้อมและประเมินสถานการณ์ การปรับทิศทางในการจัดจำหน่ายและเพิ่มมูลค่าให้กับลำไยในปี 2561

พร้อมกันนี้ทางผู้ประกอบการลำไย ก็ได้นำผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับลำไย ทั้งลำไยอบแห้งสีทอง น้ำผึ้งดอกลำไย น้ำลำไย และมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นไฮไลท์หนึ่งเดียวของประเทศไทยคือ แบรนด์รังนกน้ำลำไย มาจัดแสดงภายในงานด้วย

นางสาวกรรณิการ์ ด่านไพบูลย์ ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองพูนฟู้ดส์ กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์แบรนด์รังนกน้ำลำไยนั้น ทางห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองพูนฟู้ดส์ ซึ่งอยู่ที่บ้านป่าเหว จังหวัดลำพูน ได้คิดค้นและผลิตขึ้นมาเป็นแบรนด์ของตนเอง ด้วยการสนับสนุนเงินจากทาง ธ.ก.ส. ที่ผ่านมานั้นจะเห็นว่าการทำรังนก มักจะใช้น้ำตาลกรวดแทน แต่ครั้งนี้เราได้ใช้ผลผลิตที่มาจากลำไย และจังหวัดลำพูนก็เป็นแหล่งปลูกลำไยที่ใหญ่ในภาคเหนือเช่นกัน จึงได้คิดค้นหาวิธีการนำมาใช้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ และเพิ่มมูลค่าให้กับลำไยในพื้นที่

จนกระทั่งได้ออกมาเป็นแบรนด์รังนกน้ำลำไย แห่งเดียวในประเทศไทยที่ไม่ใช้น้ำตาลกรวด และดีกับสุขภาพเพราะมาจากผลิตภัณฑ์ที่เป็นธรรมชาติโดยตรง ขณะนี้ก็ได้มีการจดสิทธิบัตรการคิดค้นและการผลิตไว้เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันตลาดในประเทศให้การตอบรับเป็นอย่างดี และต่างประเทศขณะนี้ลูกค้าอยู่ที่ประเทศจีน ในอนาคตก็เตรียมขยายไปยังประเทศอื่นๆ ต่อไป

นายภานิต ภัทรสาริน ผู้อำนวยการ ธ.ก.ส.ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบน เปิดเผยว่า ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อจะได้ทราบสถานการณ์การผลิตและบริหารจัดการลำไยปีการผลิตของภาครัฐ ในปีการผลิต 2561 และหารือร่วมกันกับผู้ประกอบการลำไยใน 6 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อกำหนดทิศทาง แนวทางบริหารจัดการลำไย และมาตรการสนับสนุนของธนาคารที่จะให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการลำไย

ในปีนี้สถานการณ์การผลิตลำไยภาคเหนือ มีพื้นที่ให้ผลผลิต จำนวน 839,945 ไร่ แยกเป็นในฤดู 637,127 ไร่ นอกฤดู 198,457 ไร่ ผลผลิตลำไย ที่คาดว่าจะได้ในปีนี้ จำนวน 659,173 ตัน ในฤดู 386,342 ตัน ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากปี 60 ร้อยละ 2.29 ผลผลิตนอกฤดู 272,831 ตัน ซึ่งผลผลิตจะออกสูงสุดประมาณวันที่ 1 – 20 สิงหาคม 2561 ประมาณร้อยละ 41 ซึ่งทางภาครัฐมีการเตรียมแนวทางการบริหารจัดการลำไย ทั้งการป้องกันและสนับสนุน เช่น การพัฒนาคุณภาพลำไย การให้สินเชื่อแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมและเร่งกระจายออกนอกแหล่งผลิต การประชาสัมพันธ์กระตุ้นการบริโภคสดในประเทศและเชื่อมโยงตลาด

กระจายผลผลิตออกนอกแหล่งการผลิต เป็นต้น ซึ่ง ธ.ก.ส.ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบน ดูแล 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน มีลูกค้า จำนวน 755,709 คน สนับสนุนสินเชื่อแก่เกษตรเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายและค่าลงทุนการผลิตลำไย จำนวน 11,555 ล้านบาท วันนี้ได้ร่วมมือกับลูกค้าผู้ประกอบการลำไย จำนวน 147 ราย ซึ่งมีความสามารถในการรองรับผลผลิตลำไย ประมาณ 180,000 ตัน เพื่อหารือร่วมกันในการผลิตที่จะออกสู่ตลาดในปีนี้ และให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับซื้อลำไย ตั้งแต่เดือน มิ.ย. 2561 ด้วยมาตรการสินเชื่อ วงเงินรวม 3,000 ล้านบาท

โดยแบ่งสินเชื่อเป็นค่าใช้จ่ายการผลิตและรวบรวมผลผลิตลำไย เพื่อจำหน่ายทั้งลำไยสดและแปรรูป อบแห้งทั้งเปลือก แห้งเนื้อสีทอง รวมทั้งเพื่อเป็นค่าลงทุนปรับปรุงโรงเรือน เตาอบลำไย ระบบการผลิต สินเชื่อเอสเอ็มอีเกษตร เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเกษตรที่ดีให้มีความเข้มแข็งและเป็นตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร โครงการสินเชื่อเพื่อปรับโครงสร้างการผลิตการเกษตรสู่ความยั่งยืน เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตร

โดยวันนี้มีผู้ประกอบการในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน เชียงราย และพะเยา รวม 147 ราย หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหาร ธ.ก.ส.ทั้งสำนักงานใหญ่และในพื้นที่ มาร่วมสัมมนาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการลำไยมีรายได้อย่างยั่งยืน

เรื่องมาใหม่
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เชียงใหม่ สนับสนุนชาวสวนหอมหัวใหญ่ ทดลองไวรัส NPV กำจัดหนอนกระทู้หอม ทดแทนสารเคมี (มีคลิป)
เกษตรเชียงใหม่ ชวน “ชม ชิม ช็อป สตรอว์เบอร์รี่สะเมิง” พร้อมเตรียมเปิดเทศกาลสตรอว์เบอร์รี่ 6 – 8 ก.พ. นี้ (มีคลิป)
ดีแทคจับมือพันธมิตรรุกภาคเกษตร เปิดตัวบริการ “ฟาร์มแม่นยำ” ช่วยเกษตรกรเพาะปลูกอย่างแม่นยำ
ครอบครัวหัวใจเกษตร Smart Farmer ตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืน
(มีคลิป) นศ.ม.แม่โจ้ทิ้งปริญญาตรี หันมาร่วมกลุ่ม Young Smart Farmer ขายผ่านออนไลน์จนธุรกิจปัง สินค้าไม่พอส่งขาย
(มีคลิป) เชียงใหม่ เปิดงานเกษตรอินทรีย์ วิถีล้านนา อย่างยิ่งใหญ่ เอาใจคนรักพืชผักเกษตรอินทรีย์