วันอาทิตย์, 20 มิถุนายน 2564

ฉก.ร.7 นำร่องเปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง ส่งเสริมกำลังพลเก็บใบไม้แห้งขาย 2 หมื่นกว่ากิโล

Spread the love

ฉก.ร.7 นำร่องเปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง ส่งเสริมกำลังพลเก็บใบไม้แห้งขาย 2 หมื่นกว่ากิโล แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดครัวเรือน สร้างรายได้ให้ชาวบ้าน

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 พลเอกสุทัศน์ จารุมณี ประธานที่ปรึกษา มูลนิธินวเกษตรอินทรีย์ อดีตรอง เสนาธิการทหารบก เดินทางตรวจเยี่ยมกำลังพลที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 ที่กำลังสาธิตการอัดใบไม้แห้ง ภายในหน่วยงานฯ โดยมี พลเอก ยอดชาย พวงวรินทร์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 จ.แม่ฮ่องสอน อธิบายระหว่างที่ กำลังพลเก็บใบไม้แห้งอัดก้อนเพื่อส่งขายให้บริษัทเอกชน กิโลกรัมละ 2 บาท ซึ่งทางตัวแทนบริษัทเอกชนมารับซื้อเพื่อสร้างรายได้ให้กำลังพลอีกช่องทางหนึ่ง โดยมีนายพีระพล นาวาตาริ ประธานกรรมการผู้จัดการบริษัท วีอีโค จำกัด ที่เดินทางมารับซื้อใบไม้แห้งด้วยตนเอง ซึ่งใบไม้แห้งดังกล่าวได้นำไปแปรรูป ได้ถ่านอัดก้อนแล้วยังได้น้ำส้มควันไม้ นำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตรกรและอื่นๆ เช่น นำไปแปรรูปทำเป็นน้ำยาทำคามสะอาดในครัวเรือนและสำนักงาน และยังนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เสริมความงานได้อีกด้วย เป็นสินค้าที่ทำจากน้ำส้มควันไม้ ที่เปลี่ยนเชื้อเพลิงใบไม้แห้งเป็นผลิตภัณฑ์ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

พันเอก ยอดชาย พวงวรินทร์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 โครงการเปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง ได้ร่วมกับภาคเอกชนคือ บริษัท วีอีโค จำกัด ได้เก็บใบไม้แห้งที่เป็นปัญหาของไฟป่าหมอกควัน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 ได้ให้กำลังพลดำเนินการเก็บใบไม้ในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมาได้มากกว่า 22,000 กิโลกรัม รวมเป็นเงินประมาณ 44,000 บาท รายได้กลับไปสู่กำลังพลทุกคน เป็นหน่วยงานที่นำร่อง ก่อนที่จะส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน ช่วยกันเก็บใบไม้นำมาขาย เป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
Baby Bunker โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่งเตรียม สร้างพื้นที่ปลอดภัยจากการสู้รบแนวชายแดนสู่การเรียนรู้
ชายแดนไทย-เมียนมา สงบมา 5 วัน ทพ.36 เร่งดูแลราษฎรที่ถูกผลกระทบจากสงครามเมียนมา 4 แห่ง
ทต.แม่สะเรียง เคาะประตูบ้าน – ร้านค้า รณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก
เกษตรกรแม่ฮ่องสอน สุดช้ำวอนช่วยซื้อ ฟักทองราคาตกเหลือ กิโลละ 1 – 2 บาท ยังไม่มีคนซื้อ
วันงดสูบบุหรี่โลก แม่ฮ่องสอน พัฒนาสถานที่ตลาดสดปลอดบุหรี่ ลดเสี่ยง ป้องกันโควิด19
ปศุสัตว์แม่สะเรียง เร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคปาก เท้า เปื่อย ให้โค และแพะ