วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2567

รอบรั้วการศึกษา

เรียนฟรี !! พร้อมรับค่าครองชีพตลอดหลักสูตร มทร.ล้านนา สร้างความเสมอภาคด้านการศึกษา เปิดรับนักเรียน-นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เข้ารับ “ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง”
มทร.ล้านนา ลงนามบันทึกข้อตกลง สร้างสวัสดิการและเสริมสภาพคล่องด้านการเงินแก่บุคลากร ร่วมกับ ธ.กรุงไทย
มทร.ล้านนา ลงนามความร่วมมือ INTER BEEF ส่งเสริมสนันสุนการเลี้ยงโคเนื้อ ในภาคเหนือ
ตัวแทน มทร.ล้านนา ร่วมโครงการ “นวัตกรจิตอาสา เครือข่ายราชมงคล”
คณะวิทย์ศาสตร์ฯ มทร.ล้านนาน่าน จัดโครงการ ค่าย Srinan Robot Camp 2022 ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน
รก.อธิการบดี มทร.ล้านนา ร่วมการประชุมติดตามการดำเนินงานในพื้นที่โครงการหลวง สืบสานศาสตร์พระราชา ต่อยอดงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
มทร.ล้านนา เดินทางศึกษาดูงานการจัดการศึกษา วิจัย นวัตกรรม พร้อมหาแนวทางการพัฒนาบุคลากร นักศึกษาร่วมกับ มจพ.
สถาบันการสร้างชาติ  รุกสร้างเยาวชน ดี เก่ง กล้า ปั้น 1,500 เยาวชน 17 จังหวัดภาคเหนือ จัด NBI-Youth Camp#10 สร้างเยาวชนบนหลักหมุดคิดที่ชอบธรรม
มทร.ล้านนา น่าน ร่วมกับ มทร.ล้านนา พิษณุโลก ชวนชิม (consumer test) 7 ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากส้มสีทองน่าน
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา จับมือ อบจ.ลำปาง ตั้งศูนย์ Smart Farming สร้างแหล่งการเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะครบวงจร
มทร.ล้านนา จัดงานวันสถาปนา ครบรอบ 17 ปี
มทร.ล้านนา เร่งตรวจเชิงรุก ตรวจหาเชื้อโควิด-19 บุคลากร สร้างความมั่นใจเป็นสถานศึกษาปลอดภัย ตามมาตรการป้องกันโรค หลังเทศกาลปีใหม่
มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมต้อนรับคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง
U2T มทร.ล้านนา จัดอบรมพัฒนาทักษะวิศวกรรมและเกษตรปลอดภัยที่โรงเรียนบ้านปง หางดง
สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา จัดพิธีนมัสการครูบาเจ้าศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2564
เรื่องมาใหม่
กอ.รมน.แม่ฮ่องสอน นำจิตอาสาพระราชทานจัดกิจกรรมจัดระเบียบสายสื่อสารพัฒนาภูมิทัศน์ ถวายเป็นพระราชกุศล ร.10 ครบ 6 รอบ
(คลิป) โรงเรียนบ้านแม่เงา เปิดตำราเรียนรู้นอกห้องเรียน “ลุ่มน้ำเงาซุปเปอร์มาเก็ต” ตามหาราชินีแห่งป่า “เห็ดเผาะ” กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
SUN โชว์งานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6 ตอกย้ำความสำเร็จในการส่งเสริมนวัตกรรมเกษตรที่ยั่งยืน
ป่าไม้แม่ฮ่องสอน บุกหนัก สนธิกำลังขยายผลแหล่งซุกซ่อนไม้ประดู่ ตรวจยึดไม้แปรรูปประดู่และไม้สักเพียบ