วันอาทิตย์, 22 พฤษภาคม 2565

มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม “ครัวกิ๋น ครัวตาน สงกรานต์ล้านนา” ประจำปี 2565

กดแชร์ได้ทุกช่องทาง

วันที่ 21 เมษายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม “ครัวกิ๋น ครัวตาน สงกรานต์ล้านนา”ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีสงกรานต์ล้านนา โดยในภาคเช้าเป็นพิธีสักการะดำหัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย ครูบาเจ้าศรีวิชัยและพระภูมิเทพนครราช โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานนำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมประกอบพิธี

ส่วนในภาคบ่าย เป็นกิจกรรมการแข่งขัน อาหารแห่งเกียรติยศ ลาบเมือง การแข่งขันส้มตำลีลาและการแข่งขันตัดตุงปีใหม่ จากนั้นเป็นพิธีสระเกล้าดำหัวอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.อุเทน คำน่าน รองอธิการบดี เป็นตัวแทนนำกล่าวขอขมา และ อธิการบดีกล่าวให้พรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2565 โดยมีตัวแทนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมหาวิทยาลัยดำเนินการจัดกิจกรรมขึ้นภายใต้มาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด

โดยผู้เข้าร่วมงานและผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทุกคนต้องตรวจ ATK ก่อนเข้างานด้วย และในโอกาสนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด หน่วยบริการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยนายดำรง ธรรมไชย ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการหน่วย มอบเงินจำนวนเงิน 10,000 บาท เพื่อร่วมสนับสนุนโครงการส่งเสริมวัฒนธรรม“ครัวกิ๋น ครัวตาน สงกรานต์ล้านนา” โดยใช้งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด

ในปีนี้การแข่งขันอาหารแห่งเกียรติยศ ลาบเมือง, การประกวดส้มตำลีลาและรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตัดตุงปีใหม่ เพื่อเพิ่มสีสันให้แห่งงานอีกด้วย

เรื่องมาใหม่