วันพฤหัสบดี, 1 ธันวาคม 2565

เชียงใหม่พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่สู่ YOUNG SMART FARMER

26 มี.ค. 2018
1811
Social Share

เชียงใหม่พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่สู่ YOUNG SMART FARMER

นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ประธานเปิดโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม2561 พร้อมกันนี้ นางสาวภาณี บุณยเกื้อกูล ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมพบปะเกษตรกรในโครงการ จำนวน 35 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

สภาพสังคมไทยในยุคปัจจุบันนั้นทุกภาคส่วนทราบดีว่าเปลี่ยนแปลงไปสัดส่วนผู้สูงอายุจะมากขึ้น โดยเฉพาะในภาคการเกษตรที่มักประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานที่ต้องพึ่งพาแรงงานต่างชาติ ขาดการใช้เทคโนโลยี การตลาดที่เปลี่ยนแปลงเป็นการตลาดบนโทรศัพท์หรือที่เราเรียกว่า “ยุคโซเชียล” ทำให้การผลิตนั้นประสบปัญหา “ทำมากแต่ได้น้อย” ขาดช่องทางด้านการตลาด ขาดทักษะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า หรือแม้แต่นวัตกรรมเทคโนโลยี รวมถึงภาวะสุขภาพที่แย่ลง สภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรม ล้วนแล้วแต่ทำให้เกษตรกรขาดทุนหรือขายไม่ได้กำไรเท่าที่ควร

ทางกรมส่งเสริมการเกษตรตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ผ่านส่วนภูมิภาคอย่างสำนักงานเกษตรจังหวัดเพื่อพัฒนาเพิ่มศักยภาพบุคคลากรรุ่นใหม่ทางภาคการเกษตรที่เป็นอาณาคต และสามารถขับเคลื่อนพัฒนาทางภาคการเกษตรในยุค 4.0 ได้อย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เชียงใหม่ สนับสนุนชาวสวนหอมหัวใหญ่ ทดลองไวรัส NPV กำจัดหนอนกระทู้หอม ทดแทนสารเคมี (มีคลิป)
เกษตรเชียงใหม่ ชวน “ชม ชิม ช็อป สตรอว์เบอร์รี่สะเมิง” พร้อมเตรียมเปิดเทศกาลสตรอว์เบอร์รี่ 6 – 8 ก.พ. นี้ (มีคลิป)
ดีแทคจับมือพันธมิตรรุกภาคเกษตร เปิดตัวบริการ “ฟาร์มแม่นยำ” ช่วยเกษตรกรเพาะปลูกอย่างแม่นยำ
ครอบครัวหัวใจเกษตร Smart Farmer ตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืน
(มีคลิป) นศ.ม.แม่โจ้ทิ้งปริญญาตรี หันมาร่วมกลุ่ม Young Smart Farmer ขายผ่านออนไลน์จนธุรกิจปัง สินค้าไม่พอส่งขาย
(มีคลิป) เชียงใหม่ เปิดงานเกษตรอินทรีย์ วิถีล้านนา อย่างยิ่งใหญ่ เอาใจคนรักพืชผักเกษตรอินทรีย์