วันจันทร์, 4 มีนาคม 2567

เชียงใหม่ มุ่งพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนรุ่นใหม่กว่า 250 ราย สู่ไทยแลนด์ 4.0

26 มี.ค. 2018
1271
Social Share

เชียงใหม่ มุ่งพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนรุ่นใหม่กว่า 250 ราย สู่ไทยแลนด์ 4.0

นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พบปะเกษตรกร ในโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินงานตามโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการหรือเกษตรกรรุ่นใหม่ที่จดทะเบียนกับทางกรมส่งเสริมการเกษตรไม่เกิน 3 ปี โดย จ.เชียงใหม่ มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทั้งหมด จำนวน 2,080 แห่ง บุคคลเป้าหมายที่ได้รับคัดเลือกเรับการอบรมครั้งนี้จำนวน 250 ราย ครอบคลุมพื้นที่ 25 อำเภอ

มุ่งเน้นให้พัฒนาเกษตรกรรวมกลุ่มลักษณะวิสาหกิจชุมชนใช้กระบวนการกลุ่มพัฒนาสินค้าให้มีลักษณะเฉพาะภายใต้ระบบคุณภาพคุณภาพ จนกระทั่งสามารถสร้างงานสร้างรายได้ ให้กับคนในชุมชนพึ่งพาตนเองบนพื้นฐานความพอเพียงเป็นรากฐานความยั่งยืนให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เชียงใหม่ สนับสนุนชาวสวนหอมหัวใหญ่ ทดลองไวรัส NPV กำจัดหนอนกระทู้หอม ทดแทนสารเคมี (มีคลิป)
เกษตรเชียงใหม่ ชวน “ชม ชิม ช็อป สตรอว์เบอร์รี่สะเมิง” พร้อมเตรียมเปิดเทศกาลสตรอว์เบอร์รี่ 6 – 8 ก.พ. นี้ (มีคลิป)
ดีแทคจับมือพันธมิตรรุกภาคเกษตร เปิดตัวบริการ “ฟาร์มแม่นยำ” ช่วยเกษตรกรเพาะปลูกอย่างแม่นยำ
ครอบครัวหัวใจเกษตร Smart Farmer ตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืน
(มีคลิป) นศ.ม.แม่โจ้ทิ้งปริญญาตรี หันมาร่วมกลุ่ม Young Smart Farmer ขายผ่านออนไลน์จนธุรกิจปัง สินค้าไม่พอส่งขาย
(มีคลิป) เชียงใหม่ เปิดงานเกษตรอินทรีย์ วิถีล้านนา อย่างยิ่งใหญ่ เอาใจคนรักพืชผักเกษตรอินทรีย์