วันเสาร์, 24 ตุลาคม 2563
sdsdsds

หอการค้าฯ เชียงใหม่ชี้เศรษฐกิจ 2562 ไตรมาสแรกดีขึ้น SME ต้องปรับตัวสู่สังคมไร้เงินสด ธุรกิจ off-line ถูกกระทบจากการขายออนไลน์ไลฟ์สด

30 ม.ค. 2019
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ แถลงแนวโน้มเศรษฐกิจปี 2562 ไตรมาสแรกจะเร่งตัวขึ้นจากปี 2561 จากความมั่นใจสถานการณ์ทางการเมืองที่จะมีการเลือกตั้งปลายไตรมาสที่ 1 ที่จะส่งผลด้านความมั่นใจทางการเมืองของนักลงทุนและผู้บริโภคเพิ่มขึ้นผนวกกับการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลในช่วงปลายปี และการออกมาตรการด้านภาษีที่ให้เกิดการท่องเที่ยว ชี้อนาคตนักท่องเที่ยวเข้าเชียงใหม่จะโตถึง 12 ล้านคนในปี 2562 ขณะที่ SME ต้องปรับตัวสู