วันอังคาร, 28 พฤษภาคม 2567

IEEE PES เร่งพลักดันให้เกิดพลังงานไฟฟ้า สู่การเป็น สมาร์ทซิตี้ มีพลังงานไฟฟ้าเพียงพอต่อความต้องการของคนทั้งประเทศ

26 ม.ค. 2019
1248
Social Share

IEEE PES เร่งพลักดันให้เกิดพลังงานไฟฟ้า สู่การเป็น สมาร์ทซิตี้ มีพลังงานไฟฟ้าเพียงพอต่อความต้องการของคนทั้งประเทศ เตรียมจัดการประชุมระดับโลก 19 – 23 มีนาคม 2562 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ

26 ม.ค. 62 : ที่ห้องป่าสักน้อย โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายประพันธ์ สีนวล ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ เปิดประธานเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการเรื่อง “พลังงานไฟฟ้า สู่การเป็น สมาร์ทซิตี้” โดยมีนายดนัย ดาลัสซี ผู้แทนจากบริษัท เอ็น.ซี.ซี แมนเจเม้นท์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด กล่าวรายงาน ผศ.ดร.พฤกษ์ อักกะรังสี ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัย และพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับพลังงานและภาคประชาชนเข้าร่วมในครั้งนี้

นายประพันธ์ สีนวล ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า พลังงานไฟฟ้ามีความสำคัญอย่างมากทั่วโลก ในประเทศไทยมีอัตราการใช้ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น 2 – 3 เปอร์เซ็นต์ทุกปี ไม่ว่าจะเป็นผู้ขอใช้ไฟฟ้าใหม่ รวมถึงผู้ที่ต้องการเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนอย่างมาก ทั้งโทรศัพท์มือถือ แอร์ และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ที่มีราคาถูกลง ทำให้อัตราการเติบโตของการใช้ไฟฟ้ามากขึ้น

รวมถึงอัตราการเติบโตทางด้านการท่องเที่ยว เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาก็มีการใช้พลังงานไฟฟ้าที่มากขึ้นด้วย จึงมองเห็นว่าในอนาคตก็จะมีการใช้กระแสไฟฟ้าที่มากขึ้น เพราะเริ่มสิ่งอำนวยความสะดวกที่ต้องใช้ไฟฟ้ามากขึ้นเช่นกัน แม้ว่าปัจจุบันแผงโซล่าเซลล์มาช่วยลดพลังงานไฟฟ้า และมีราคาที่ถูกลงแล้ว แต่ประเทศไทยยังคงต้องนำเข้าพลังงานไฟฟ้าจากประเทศลาว และมาเลเซียอยู่ ส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่ ก็มีการนำรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า จำนวน 100 กว่าคันมาปรับใช้แทนรถตุ๊กตุ๊กแบบเดิม เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาด้านมลพิษ ซึ่งผู้ประกอบการที่ต้องการจะขับรถตุ๊กตุ๊ก และขึ้นทะเบียนใหม่ ก็ต้องเปลี่ยนเป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าหมดแล้ว ที่สำคัญราคาถูกกว่ารถตุ๊กตุ๊กแบบเดิม รวมถึงมีการนำรถโดยสารสาธารณะที่เป็นรถไฟฟ้ามาใช้ในจังหวัดเชียงใหม่ ให้บริการประชาชนแล้วเช่นกัน ในวันนี้จึงได้จัดกิจกรรมขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดพลังงานไฟฟ้า สู่การเป็นสมาร์ทซิตี้ เป็นเมืองสะอาด

เพื่อเป็นการพัฒนาให้ “พลังงานไฟฟ้า สู่การเป็น สมาร์ทซิตี้” ได้ในอนาคต ก็ต้องมีการพัฒนาแหล่งพลังงานการผลิตไฟฟ้าในประเทศให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ดังนั้น ในห้วงระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 19 – 23 มีนาคม 2562 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ จะมีการประชุมระดับโลก IEEE Power & Energy Society (PES) – Thailand Chapter และสมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเลคโทรนิคส์แห่งประเทศไทย (IEEE Thailand Section) ร่วมกับ IEEE PES (Headquarter) จะจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับนานาชาติ เรื่อง IEEE PES Generation, Transmission and Distribution Grand International Conference & Exposition Asia 2019 (IEEE PES GTD Asia 2019)

โดยภายในงานมีเนื้อหาเกี่ยวกับด้านพลังงาน ครอบคลุมไปถึง Power Genertation (PG หรือระบบผลิตพลังงาน), Transmission and Distribution (T&D หรือระบบส่ง และจำหน่ายพลังงาน) และ Renewable Energy (RE หรือพลังงานทดแทนและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง) เข้าด้วยกัน บูรณาการกับองค์ประกอบด้าน Digitalization ที่มี Smart City & Data Center รวมเข้าด้วยกัน ภายใต้ Theme ที่ชื่อว่า “Big Shift in Power and Energy” โดยจะนำเสนอการประชุมเชิงวิชาการและจัดแสดงนิทรรศการที่ครอบคลุมทุกด้านเกี่ยวกับระบบผลิต การส่งและจำหน่ายไฟฟ้า การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบดิจิทัลที่บูรณาการกับการผลิตส่งและจำหน่ายไฟฟ้าและพลังงาน

นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการจากบริษัทและองค์กรชั้นนำระดับโลก เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และการพัฒนาด้านการวิจัย นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าและพลังงานของประเทศให้ก้าวสู่ระดับสากลอย่างเป็นรูปธรรม โดยผู้เข้าร่วมงานจะได้รับความรู้ ความเข้าใจด้านพลังงาน การผลิตพลังงาน พลังงานทดแทน และการนำเทคโนโลยีที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับพลังงาน และนำมาผลักดันให้หน่วยงานของตนเอง ส่วนพื้นที่ภาคเหนือ ก็จะเกิดการพัฒนากลายเป็นพลังงานไฟฟ้า สู่การเป็น สมาร์ทซิตี้ได้ในอนาคต