วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

เกษตรเชียงใหม่มุ่งตอบโจทย์ 5 ด้านแปลงใหญ่กับภารกิจ Coo &OT ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ การตลาด

Social Share

เกษตรเชียงใหม่มุ่งตอบโจทย์ 5 ด้านแปลงใหญ่กับภารกิจ Coo &OT ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ การตลาด และการตลาดโดยใช้ข้อมูลแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP)

ช่วงเช้าวันนี้ (12 ก.พ. 61) นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พบปะเกษตรกรในโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่(ข้าว) กิจกรรมการจัดเวทีชุมชน ในพื้นที่อ. แม่อาย จ.เชียงใหม่ โดยมีเกษตรกรสมาชิกจำนวนกว่า307รายพื้นที่กว่า 3,100 ไร่เข้าร่วมการจัดทำเวทีชุมชนในครั้งนี้

ระบบการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่เป็น1ในนโยบายสำคัญ จาก15นโยบาย ซึ่งหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบคือกรมส่งเสริมการเกษตร ขับเคลื่อนผ่าน chief of operation : coo มีเกษตรจังหวัดเป็นประธาน และoperation team : ot โดยมีเกษตรอำเภอเป็นประธาน ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้มอบนโยบายให้กับพื้นที่เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2561ที่ผ่านมาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์งานตามนโยบาย ที่สำคัญ และแก้ไขปัญหาในภาคการเกษตร เพื่อการพัฒนาให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

นายสมพล แสนคำเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินตามนโยบายระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวนทั้งหมดในปีงบประมาณปี61 กว่า71แปลง เป็นแปลงชนิดสินค้าข้าว จำนวน 15 แปลง พื้นที่ 24,000ไร่ ดำเนินการใน10อำเภอ โดยหน่วยงานรับผิดชอบหลักศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ กรมการข้าว และหน่วยงานบูรณาการต่างๆเช่น กรมพัฒนาที่ดิน สำนักพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เป็นต้น

พร้อมกับกิจกรรมการจัดทำเวทีชุมชนในครั้งนี้ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ 5 ด้าน ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ การตลาด และการตลาดโดยใช้ข้อมูลแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) โดยในครั้งนี้นายวิสูตร เจริญเมืองมูล เกษตรอำเภอแม่อาย ได้ให้ข้อมูลว่า แปลงใหญ่ข้าว ของอำเภอแม่อายมีจำนวนทั้งหมด 3 แปลงจำนวนเกษตรกร 307 ราย พื้นที่ 3,100ไร่ โดยเป็นแปลงปี 2560 จำนวน1แปลง ที่เหลือเป็นแปลงใหม่ อีก 2 แปลง เฉลี่ยแล้วแปลงละประมาณ 1,000ไร่

เกษตรกรจะได้รับความรู้รวมถึงระเบียบข้อบังคับกลุ่มกำหนดสิ่งที่จะเรียนรู้ร่วมกันเพื่อตอบโจทย์5ด้านที่เกิดตั้งแต่แปลงผลิตจนถึงการตลาดโดยการควบคุมคุณภาพภายใต้มาตรฐานGAP โดยมีแปลงเรียนรู้ ขนาด 10 ไร่ในแปลงใหญ่ทั้ง 3 แปลงโดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันแบบโรงเรียนเกษตรกร พร้อมทั้งการลดต้นทุนตั้งแต่การเตรียมดินโดยใช้เครื่องจักรกลแบบถูกต้องลดต้นทุนร่วมกับภาคเอกชน

จนกระทั่งเชื่อมโยงตลาดซึ่งผลจากการดำเนินการในปีงบประมาณที่ผ่านมาเกษตรภายใต้แปลงใหญ่ข้าวสามารถขายข้าวได้สูงกว่าราคาท้องตลาดประมาณ 400 -600 บาทต่อตันและบางส่วนยังสามารถขายเป็นเมล็ดพันธุ์ให้กับทางศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่อีกด้วย

เรื่องมาใหม่
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เชียงใหม่ สนับสนุนชาวสวนหอมหัวใหญ่ ทดลองไวรัส NPV กำจัดหนอนกระทู้หอม ทดแทนสารเคมี (มีคลิป)
เกษตรเชียงใหม่ ชวน “ชม ชิม ช็อป สตรอว์เบอร์รี่สะเมิง” พร้อมเตรียมเปิดเทศกาลสตรอว์เบอร์รี่ 6 – 8 ก.พ. นี้ (มีคลิป)
ดีแทคจับมือพันธมิตรรุกภาคเกษตร เปิดตัวบริการ “ฟาร์มแม่นยำ” ช่วยเกษตรกรเพาะปลูกอย่างแม่นยำ
ครอบครัวหัวใจเกษตร Smart Farmer ตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืน
(มีคลิป) นศ.ม.แม่โจ้ทิ้งปริญญาตรี หันมาร่วมกลุ่ม Young Smart Farmer ขายผ่านออนไลน์จนธุรกิจปัง สินค้าไม่พอส่งขาย
(มีคลิป) เชียงใหม่ เปิดงานเกษตรอินทรีย์ วิถีล้านนา อย่างยิ่งใหญ่ เอาใจคนรักพืชผักเกษตรอินทรีย์