วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2567

ทำสวนลำไยได้น้ำผึ้ง สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงผึ้งแม่วางเชียงใหม่ ปีละกว่า 4 ล้านบาท

02 เม.ย. 2018
2581
Social Share

ทำสวนลำไยได้น้ำผึ้ง สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงผึ้งแม่วางเชียงใหม่ ปีละกว่า 4 ล้านบาท

นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะ ได้เข้าเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกลุ่มเลี้ยงผึ้งแม่วาง ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งอำเภอแม่วาง แห่งนี้ เป็นหนึ่งใน 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ครอบคุมอุทยานถึง 3 อุทยาน ได้แก่ อุทยานแห่งชาติแม่วาง อุทยานแห่งชาติออบขาน และอุทยานแห่งชาติอินทนนท์ เดิมเป็นตำบลในเขตปกครองอำเภอสันป่าตอง ประชาชนประกอบอาชีพทำการเกษตรโดยอาศัยน้ำแม่วาง

ปัจจุบันกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงฤดูร้อน พืชที่ปลูกมากนอกจากหอมหัวใหญ่แล้ว ลำไยก็ยังเป็นพืชที่ปลูกมากอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นที่ทราบดีว่าบางปีสถานการณ์ราคาที่ไม่แน่นอน ชาวอำเภอแม่วางจึงร่วมกันตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงผึ้งขึ้น โดย “ผึ้ง” นอกจากจะช่วยผสมเกสรลำไยแล้ว ยังได้น้ำผึ้งเพื่อจำหน่ายเป็นรายได้เสริม จนกระทั่งบางปีอาจกล่าวได้ว่า สูงกว่ารายได้หลักอีกด้วย โดยมีสมาชิกกลุ่มจำนวนกว่า 35ราย เลี้ยงผึ้งกว่า 4,000 ลัง ให้ผลผลิตประมาณ 12,000 กิโลกรัม ขายเฉลี่ยกิโลกรัมละประมาณ 100-150 ต่อกิโลกรัม

ในปีหนึ่งๆ หักต้นทุนแล้วสามารถสร้างมูลค่ากว่า 4,000,000 บาท เข้าชุมชน โดยทางกลุ่มมีการบริหารทั้งในการหาพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ผึ้ง การตรวจสอบวางแนวทางบริหารจัดการคุณภาพผึ้ง ตามมาตรฐาน GAP รวมถึงทางกลุ่มยังมีองค์ความรู้ด้านการทำอุปกรณ์การเลี้ยงผึ้งทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น ถังสลัดน้ำผึ้ง อุปกรณ์พ่นควัน รวมถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้ง เช่น สบู่ เป็นต้น

โดยนางกัลยกร สมโณ เกษตรอำเภอแม่วาง ให้ข้อมูลว่าเกษตรกรนอกจากจะรวมกลุ่มในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนแล้วยัง เข้าระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ที่ตามนโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร รวมถึงขอรับการสนับสนุนจากโครงการ 9101 เพื่อเพิ่มโอกาสด้านการแข่งขันสินค้า และส่งเสริมอาชีพทางเลือกหนึ่งสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกลำไยต่อไปในอานาคตโดยตลาด นั้นนายรัฐเขตร เนตรสิทธิโชค ประธานวิสาหกิจชุมชน กล่าวว่าการตลาดที่สำคัญมีบริษัทเอกชน มารับซื้อถึงในแปลง โดยที่ทำการกลุ่มเป็นจุดรวบรวม ประเทศคู่ค้าที่สำคัญ คือ ประเทศเกาหลี ไต้หวัน ส่วนตลาดในประเทศนั้นจะจำหน่ายได้มากในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ อีกด้วย

เรื่องมาใหม่
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เชียงใหม่ สนับสนุนชาวสวนหอมหัวใหญ่ ทดลองไวรัส NPV กำจัดหนอนกระทู้หอม ทดแทนสารเคมี (มีคลิป)
เกษตรเชียงใหม่ ชวน “ชม ชิม ช็อป สตรอว์เบอร์รี่สะเมิง” พร้อมเตรียมเปิดเทศกาลสตรอว์เบอร์รี่ 6 – 8 ก.พ. นี้ (มีคลิป)
ดีแทคจับมือพันธมิตรรุกภาคเกษตร เปิดตัวบริการ “ฟาร์มแม่นยำ” ช่วยเกษตรกรเพาะปลูกอย่างแม่นยำ
ครอบครัวหัวใจเกษตร Smart Farmer ตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืน
(มีคลิป) นศ.ม.แม่โจ้ทิ้งปริญญาตรี หันมาร่วมกลุ่ม Young Smart Farmer ขายผ่านออนไลน์จนธุรกิจปัง สินค้าไม่พอส่งขาย
(มีคลิป) เชียงใหม่ เปิดงานเกษตรอินทรีย์ วิถีล้านนา อย่างยิ่งใหญ่ เอาใจคนรักพืชผักเกษตรอินทรีย์