วันพุธ, 21 กุมภาพันธ์ 2567

เกษตรดอยหล่อนำยุวเกษตรกร เสริมความรู้เพิ่มปัญญาที่ ม.แม่โจ้

Social Share

เกษตรดอยหล่อนำยุวเกษตรกร เสริมความรู้เพิ่มปัญญาที่ ม.แม่โจ้

เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหล่อพร้อมที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร และสมาชิกยุวเกษตรโรงเรียนสันติสุขเข้าร่วมอบรมถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษกระบวน การกลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบ. ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ดีแทคจับมือพันธมิตรรุกภาคเกษตร เปิดตัวบริการ “ฟาร์มแม่นยำ” ช่วยเกษตรกรเพาะปลูกอย่างแม่นยำ
ครอบครัวหัวใจเกษตร Smart Farmer ตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืน
(มีคลิป) นศ.ม.แม่โจ้ทิ้งปริญญาตรี หันมาร่วมกลุ่ม Young Smart Farmer ขายผ่านออนไลน์จนธุรกิจปัง สินค้าไม่พอส่งขาย
(มีคลิป) เชียงใหม่ เปิดงานเกษตรอินทรีย์ วิถีล้านนา อย่างยิ่งใหญ่ เอาใจคนรักพืชผักเกษตรอินทรีย์
เกษตรกรอมก๋อยถึงมีพื้นที่มากแต่ปฏิเสธพืชเชิงเดี่ยว ขอปลูกพืชแซมผสมผสานเก็บเงินแสน เงินล้านดีกว่า
เกษตรแนวใหม่ เลิกยกแปลง เลิกใช้สารเคมี เลือกปลูกโดยวัสดุปลูก ดำรงค์ชีวิตด้วย 3 ธรรมและทำ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน