วันอาทิตย์, 20 มิถุนายน 2564

ท่ากว้าง ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

Spread the love

วันนี้ 21 เมษายน 2564 เวลา 09.00น. ตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ บูรณาการร่วมระหว่างฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เทศบาลตำบลท่ากว้างและเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.สารภี ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยด้วยทักษะการบังคับเชิงบวก ณ บริเวณสี่แยก บ้านท่ากว้าง-บ้านแคว-บ้านแควตุ้น

นายชูชาติ คงตัน กำนันตำบลท่ากว้าง กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนในตำบลท่ากว้างได้ร่วมใจกันสวมใส่หมวกนิรภัยในขณะที่ขับขี่บนท้องถนนเพื่อเป็นการบรรเทาและลดความสูญเสียชีวิตในยามที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นมา พร้อมทั้งได้มีการขอความร่วมมือจากประชาชนให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด

นายชาคริต กองทุ่ม หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเทศบาลตำบลท่า กว้าง ได้เปิดเผยว่า ในส่วนของทางเทศบาลนั้นได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าร่วมปฏิบัติงานในทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนพร้อมทั้งได้แนะนำความรู้เกี่ยวการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุขณะที่กำลังขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนน