วันเสาร์, 13 เมษายน 2567

เชื่อมสัมพันธ์ใต้-เหนือ สู่งาน “OTOP ศรีวิชัย สู่สายใยคนเมืองเหนือ” กระตุ้นเศรษฐกิจและท่องเที่ยว (มีคลิป)

Social Share

เชื่อมสัมพันธ์ใต้-เหนือ สู่งาน “OTOP ศรีวิชัย สู่สายใยคนเมืองเหนือ” ส่งเสริมการเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 14 – 16 มี.ค.นี้ ที่เซ็นทรัลแอร์พอร์ตเชียงใหม่

 

ช่วงเย็นวันที่ (14 มีนาคม 61) นายวาทกานต์ ช่อแก้ว พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดงาน “เสน่ห์แห่ง OTOP ศรีวิชัย สู่สายใยคนเมืองเหนือ” ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ชั้น G โดยมี นางสาวยุพา เทียมกุล ประธานเครือข่าย OTOP ศรีวิชัย ผู้แทนของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย กล่าวรายงาน และนายเจริญ สีวาโย หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ซึ่งมีผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าโอทอป ทั้งภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย เข้าร่วมกิจกรรมและจำหน่ายสินค้าเป็นจำนวนมาก

โดยก่อนพิธีเปิดมีการแสดง “ทักษิณาตารี” และการแสดงโชว์ “มวยไชยา” ให้กับผู้เข้าร่วมงานได้ชมด้วย และหลังจากทำพิธีเปิดแล้วทางคณะผู้จัดงานก็ได้เดินชมบูธการจำหน่ายสินค้าต่างๆ

นางสาวยุพา เทียมกุล ประธานเครือข่าย OTOP ศรีวิชัย ผู้แทนของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย กล่าวว่า การเปิดงาน Road Show OTOP ศรีวิชัย 2018 ครั้งนี้ เนื่องจากนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของรัฐบาล และความสำคัญของการส่งเสริมสินค้าโอทอป กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย จึงได้สนับสนุนงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ประจำปี 2561 ให้จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ดำเนินงานกิจกรรมในครั้งนี้ ภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์โอทอปของกลุ่มจังหวัดฯ ในแบรนด์ “OTOP ศรีวิชัย” รวมทั้ง เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ศรีวิชัย ให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ โดยใช้ธีมงานว่า “เสน่ห์แห่ง OTOP ศรีวิชัย สู่สายใยคนเมืองเหนือ”

มีกลุ่มเป้าหมายผู้ผลิต ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานมาจาก 5 จังหวัด คือ จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา โดยมีคูหาจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า รวม 50 คูหา กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 14 – 18 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 21.00 น. รวม 5 วัน โดยได้รับความร่วมมือด้านสถานที่เป็นอย่างดีจากศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

นายวาทกานต์ ช่อแก้ว พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ความเติบโตทางเศรษฐกิจมาจากเศรษฐกิจของชุมชนเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะรายได้จากการจำหน่ายสินค้าโอทอป ซึ่งเมื่อปีที่แล้ว กระทรวงมหาดไทยได้ตั้งเป้าหมายการจำหน่ายสินค้าโอทอปไว้ถึง 2 แสนล้านบาท ผลปรากฏว่ามียอดรายได้จากการจำหน่ายสินค้าโอทอป ใกล้เคียงกับเป้าหมายที่วางไว้มาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่า งานการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสินค้าโอทอปมาถูกทางแล้ว

ปัจจุบันรัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจที่สมดุล จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน พอๆ กับการส่งเสริมเศรษฐกิจมหภาค จะเห็นได้จากการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 เพิ่มเติม ไว้ถึง 1 แสนล้านบาท โดยเฉพาะเพื่อการพัฒนาสินค้าโอทอปและการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ ประมาณ 10,000 ล้านบาท

อย่างไรก็ดี การผลิต การค้าขาย จำเป็นต้องมีการแข่งขันและหาส่วนแบ่งทางการตลาด ดังนั้น เครือข่ายโอทอปต้องเรียนรู้ และปรับตัวตลอดเวลา โดยเฉพาะการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้วยการใช้นวัตกรรมและการเข้าถึงเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งเป็นช่องทางการจำหน่ายในตลาดของโลกยุคใหม่ด้วย

ประมวลภาพ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เชียงใหม่ เปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยวเชื่อมโยงน้ำพุร้อนต้นแบบเพื่อการท่องเที่ยว
ห้ามพลาด!! ฮิโนกิแลนด์ นำซากุระญี่ปุ่นแท้ 1,300 ต้นปลูกรอบโครงการ จะบานไปจนถึงสิ้นเดือน มี.ค. 62
จังหวัดลำพูน เตรียมจัดงานเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวี ภายใต้โครงการ “เสน่ห์สีสัน แห่งลำพูน” กระตุ้นการท่องเที่ยว
เชียงใหม่ จัดกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลยี่เป็งและฤดูท่องเที่ยวไฮซีซั่น
จังหวัดลำพูนเปิดงานยิ่งใหญ่ “กาดฮิมน้ำลำพูน” ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ ในปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
เชียงใหม่ เปิดงาน Chiangmai Flora 2018 ภายใต้แนวคิด “Explore The Magical Fairy Flora ดอกไม้เหนือจินตนาการ”