วันอาทิตย์, 17 ตุลาคม 2564

(คลิป) “จามรี” สัตว์แห่งหิมาลัย 1 ปี โชว์ตัว 1 ครั้ง ต้อนรับอากาศหนาวที่ “เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี”

Spread the love

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เชิญชม “จามรี” (Bos grunniens) สัตว์แห่งหิมาลัย เพศเมีย จำนวน 1 ตัว อายุ 13 ปี ปัจจุบันมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ปรับตัวกับสภาพอากาศได้เป็นอย่างดี และนักท่องเที่ยวสามารถชมความน่ารักของ “จามรี” ได้ในส่วนจัดแสดงซาวันน่า ซาฟารี

“จามรี” (Bos grunniens) เป็นสัตว์หนึ่งเดียวในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ที่ออกมาโชว์ตัวให้นักท่องเที่ยวได้ชมความน่ารัก ปีละ 1 ครั้ง ในช่วงที่มีอากาศหนาวเย็นเท่านั้น และเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ตระกูลเดียวกับวัวแต่มีความแตกต่างกันคือ จามรีมีขนยาวนุ่มละเอียด ขนมีสีตั้งแต่ขาว น้ำตาล น้ำตาลแดง ไปจนถึงดำ ช่วงเขากว้างและโค้ง ส่วนหางคล้ายม้า เมื่อโตเต็มวัยอาจจะสูงได้ถึง 2 เมตร หนัก 600 – 1,000 กิโลกรัม

ในปัจจุบัน “จามรี” (Bos grunniens) ถือเป็นสัตว์เลี้ยงสำคัญของผู้คนในแถบหิมาลัย เนื่องจากสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายราวกับการเลี้ยงวัวกับแกะรวมกัน ทั้งในด้านของการเป็นสัตว์แรงงานและสัตว์พาหนะ เนื้อและนมใช้ในการบริโภค โดยเฉพาะนมนั้นใช้ทำทั้งเนยและผสมเป็นเครื่องดื่ม ขนใช้ในการทำเครื่องนุ่งห่ม หนังนำมาใช้ทำกระโจม กระดูกและเขาใช้ทำข้าวของเครื่องใช้ แม้แต่อุจจาระแห้งยังสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ อีกทั้งยังเป็นสัตว์ในความเชื่อของวัฒนธรรมไทยด้วยว่า ขนหางของจามรีที่มีสีขาวใช้ทำเป็นพัดกับแส้ เป็นหนึ่งในเครื่องราชกกุธภัณฑ์ ซึ่งเป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นพระมหากษัตริย์ และเป็นสิ่งที่จะต้องนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ทั้งนี้ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้เน้นย้ำมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ “ไวรัสโคโรน่า” (โควิด-19) ที่มีการเฝ้าระวังมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และเพื่อความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อ “ไวรัสโคโรน่า” (โควิด-19) นักท่องเที่ยวต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด โดยต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง และก่อนเข้าพื้นที่ต้องทำการ Scan QR Code ไทยชนะ พร้อมตรวจคัดกรองผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดตรวจวัดอุณหภูมิความร้อนร่างกาย เว้นระยะห่างทางสังคม 1 – 2 เมตร โดยนักท่องเที่ยวต้องลงทะเบียนจองคิวนั่งรถชมสัตว์ก่อนเข้าใช้บริการในช่องทางออนไลน์เท่านั้น https://faceticket.net/queues/night-safari/ หรือ www.chiangmainightsafari.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โทร. 053 – 999000 หรือ Line@ : nightsafari, Facebook: เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี Chiang Mai Night Safari