วันอาทิตย์, 20 มิถุนายน 2564

เชียงใหม่ คลอดแล้วปลดล็อกเคอร์ฟิว นั่งกินในร้านได้แล้ว ถึง 5 ทุ่ม แต่ยังห้ามดื่มแอลกอฮอล์

Spread the love

ร้านอาหาร เปิด/นั่งกินได้ ถึง 5 ทุ่ม แต่ยังห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน สั่งปิดต่อ 13 กิจการ “สนามพระ ศูนย์ประชุม” เปิดได้แล้ว สนามกีฬาในร่มยังต้องปิด แข่งกีฬาจัดได้แต่ต้องไร้ผู้ชม

วันที่ 16 พ.ค. 64 4 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะ ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 73/2564 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 ลงนามออก คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 54/2563 เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ซึ่งระบุในคำสั่งว่า ให้ปิดสถานที่ รวม 13 ประเภท ได้แก่ 1 สถานบริการ สถานประกอบการฯ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบน้ำ สถานประกอบกิจการอาบอบนวด 2 โรงมหรสพ โรงภาพยนตร์ โรงละคร 3 สวนน้ำ สวนสนุก 4 สวนสัตว์ 5 ลานเก็ต โรลเลอร์เบลด 6 โต๊ะสนุกเกอร์ บิลเลียด โบว์ลิ่ง 7 ร้านเกม ตู้เกม ร้านอินเทอร์เน็ต 8 สระว่ายน้ำ 9 โรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้ ยิม ฟิตเนส 10 สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 11 สถานดูแลผู้สูงอายุ 12 สถานที่สัก-เจาะผิวหนัง ร่างกาย และ 13 โรงเรียนสอนลีลาศ เต้นรำ

พร้อมกันนี้คำสั่ง ที่ 54/2564 ยังกำหนดมาตรการควบคุมกิจกรรมเสี่ยงและจำกัดเวลาเปิดปิดสถานที่ โดยยังคงห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน ซึ่งร้านอาหารเปิดได้ถึงเวลา 23.00 น. สามารถนั่งกินในร้านได้

ส่วนห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ให้เปิดได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้น ๆ จนถึงเวลา 21.00 น. และงดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เกต ตลาดโต้รุ่ง สถานที่จำหน่ายสินค้าเวลากลางคืน/ถนนคนเดินซึ่งมีลักษณะเป็นการประจำ ให้เปิดได้ไม่เกินเวลา 23.00 น. สำหรับร้านที่เปิด 24 ชั่วโมง ให้เริ่มเปิดในเวลา 04.00 น.

ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผม เปิดได้เฉพาะกิจกรรม สระ ตัด ซอย แต่งผม และต้องไม่มีผู้นั่งรอในร้าน สถานเสริมความงาม คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม ฯลฯ เปิดบริการได้ ยกเว้น การทำในส่วนใบหน้า และต้องไม่มีผู้นั่งรอในร้านเช่นกัน นอกจากนี้ยังสั่งให้ปิด สนามกีฬา สถานที่ออกกำลังกาย “ในร่ม” ส่วนประเภทกลางแจ้งหรือเป็นแบบโล่งแจ้ง เปิดได้ไม่เกิน 21.00 น. ส่วนการแข่งขันกีฬา สามารถจัดได้ แต่ต้องไม่มีผู้ชมในสนาม

ทั้งนี้คำสั่งฯ ที่ 54/2564 ระบุให้ยกเลิก คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 51/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 พร้อมระบุด้วยว่า ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 หรือจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 พรบ.ฉบับเดียวกัน แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
(คลิป) เชียงใหม่ ไข่แตกเจอผู้ป่วยติดโควิด 4 ราย คุมเข้มร้านเหล้าดื่มได้ไม่เกิน 5 ทุ่ม
เชียงใหม่ ปลดล็อคให้ร้านอาหารและเครื่องดื่มเปิดได้ไม่กำหนดเวลาขาย สั่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั่งกินได้ไม่เกิน 4 ทุ่ม
(คลิป) เชียงใหม่ ติดโควิดเพิ่ม 3 ราย ยืนยันไม่มีเด็ก 2 ขวบติดโควิดตามข่าวลือ เกี่ยวพันกับร้านริเวอร์ไซต์
เชียงใหม่ประกาศ ผู้เดินทางไปเที่ยวร้านริเวอร์ไซด์ 3-5 ม.ค. เข้ารับการตรวจโควิดด่วนและกักตัว 14 วันสังเกตอาการ
(คลิป) เชียงใหม่ติดโควิด-19 เพิ่มอีก 4 ราย ยังคงติดจากสถานบันเทิง 2 แห่งในเชียงใหม่
(คลิป) เชียงใหม่ติดโควิดเพิ่ม 2 ราย เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ 1 ราย อีกรายเป็นนักธุรกิจ ติดจากสถานบันเทิง